Dampdrevet romsonde skal hoppe gjennom solsystemet

Forskere bruker gammel teknologi i jakten på en av sine største drømmer: en romsonde som kan finne drivstoff overalt og derfor aldri går tom.

Det lyder som en idé som hører til på 1800-tallet, men den er helt ny. Forskere fra University of Central Florida i USA har, sammen med det private romfartsselskapet Honeybee Robotics, utviklet en dampdrevet rakettmotor som skal gjøre en romsonde i stand til å hoppe fra klode til klode i solsystemet og aldri gå tom for drivstoff.

De siste årenes forskning viser at det finnes vann stort sett overalt – ikke bare på planeter og måner, men også på mindre himmellegemer som asteroider. De fleste steder finnes vannet som is, og romsonden må derfor tilføre varme for å utnytte det.

Prototypen på dampsonden er testet i et vakuumkammer, der den boret etter vann og lettet ved hjelp av damprakettmotoren.

© Honeybee Robotics Spacecraft Mechanisms Corporation

Sonde skal forsyne seg selv med drivstoff

Det skjer ved at sonden borer seg ned i overflaten med hule bor. Isen blir varmet opp ved hjelp av energi fra sondens solpaneler, helt til den smelter og etter hvert fordamper. Dampen stiger opp og kondenserer igjen inne i drivstofftanken.

Når sonden er klar til å forlate asteroiden og fly videre, varmes vannet igjen opp og blåses ut som damp gjennom en rakettdyse. Dermed kan sonden fly fra asteroide til asteroide og forsyne seg selv med nytt drivstoff.

Dampsonden fyller opp tanken overalt

En nyutviklet romsonde letter fra asteroider ved å blåse ut damp gjennom dyser. Dampen kommer fra is på asteroidene.

Solceller kan levere energi

Sonden trenger energi for å kunne bore etter vann. Derfor er den forsynt med solpaneler.

1

Boret bryter overflaten

Boret finner som regel vann – enten som is eller bundet i mineraler – noen centimeter under overflaten.

2

Mineraler fyller boret

Boret er hult, slik at det fylles opp med materialet som ligger rett under overflaten på asteroiden.

3

Vannet frigis som damp

Med energi fra solpanelene varmer sonden materialet. Vannet fordamper og stiger opp gjennom røret.

4

Tanken fylles opp

I sonden kondenserer dampen og lagres som vann i drivstofftankene. Nå er sonden klar til å fly videre.

5
© Honeybee Robotics Spacecraft Mechanisms Corporation

Forskerne har testet en prototype i et vakuumkammer. Prototypen klarte å bore seg ned i den frosne bakken, hente ut vannet som damp og kondensere det igjen. Også selve dampmotoren ble testet, og prøvesonden lettet i vakuumkammeret.

På større kloder som jorda og Mars er tyngdekraften mye sterkere, og det kreves mer kraft for å lette enn på mindre himmellegemer, men forskerne regner med at dampmotoren kan bli sterk nok til å lette fra både månen og Merkur.