3 dyr som erobret verdensrommet for oss

I romalderens barndom kjempet forskerne med en stor gåte: Kan mennesker overleve i vektløst rom? Løsningen ble å sende av gårde dyrepionerer som i vitenskapens navn testet de ekstreme forholdene og banet veien for oss..

Etter innsatsen ble Ham pensjonert og levde i 17 år som pensjonist i to zooer

© NASA

1.Ape jobbet i romkapsel - 1961

FORSØKET: Sjimpansen Ham fikk status som amerikansk rompioner da han ble sendt av sted med Project Mercury i januar 1961.

Forsøket gikk ut på å teste om Ham kunne løse arbeidsoppgaver i rommet. Apen var trent til å trekke i et håndtak når en blå lampe lyste. Gjorde han ikke det, fikk han straks et lite elektrisk støt gjennom små elektroder på kroppen.

DET LÆRTE VI: Ham trakk flittig i håndtaket under romferden – i gjennomsnitt bare ett sekund langsommere enn på Jorden. Forskerne visste dermed at levende vesener kan arbeide i rommet.

2. Frosker formerte seg i rommet -1992

Allerede i 1970 ble oksefrosker testet på romferder. Her blir mikroelektroder satt på for å måle kroppsfunksjoner.

© GETTY/ALL OVER

FORSØKET: Fostre fra en hunnfrosk i et svært tidlig stadium (embryoer) var om bord på NASAs romferge Endeavour i 1992.

Halvparten ble ruget ut i vektløshet, mens den andre halvparten ble ruget ut i en sentrifuge som simulerte vanlig tyngdekraft.

Mysteriet for forskerne lå i at når et egg deler seg, oppstår det på et tidspunkt en asymmetri der det blir tydelig hva som er høyre og venstre. Teorien var at egget blant annet orienterte seg etter tyngdekraften.

Forsøkene i rommet viste imidlertid at fostre godt kan utvikle seg uten tyngdekraft. I 1995 gjennomførte amerikanske forskere også kunstig inseminasjon av egg på romfergen Atlantis.

DET LÆRTE VI: Frosker kan lett unnfanges og fødes i vektløshet – og det samme gjelder sannsynligvis også mennesker.

3. Fisk tilpasset seg - 1998

Østerspaddefisk finner raskt alternativer til tyngdekraften.

© NASA

FORSØKET: Som alle andre virveldyr har fisk en balansesans som er styrt av tyngdekraften. Men hva skjer med nervesystemet når balanseorganet er satt ut av spill i vektløshet?

På et oppdrag med romfergen Columbia utførte forskerne hele 23 eksperimenter med østerspaddefisk for å se hvordan hjernen og nervene reagerte på de uvante forholdene.

DET LÆRTE VI: Nervesystemet viste seg å være det mest tilpasningsdyktige systemet i kroppen. Fisk venner seg f.eks. raskt til å svømme med ryggen mot lyset uten tyngdekraften som ledetråd.