Mystisk svart planet sluker alt lys

Astronomer har funnet en spektakulær planet. Det er nesten ikke noe lys som slipper unna den merkverdige gassplaneten, som også har helt ekstreme temperaturer.

© NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Nylig fikk astronomer øye på en planet som er nokså merkelig – en kullsvart klode som spiser nesten alt lys.

Den mengden lys en planet reflekterer, kalles albedo, og tallet er så lavt for den nyoppdagede planeten at den er et av de mørkeste objektene astronomene noen gang har sett.

Bare 6 prosent av det lyset som treffer den, reflekteres.

Varme gassgiganter har natt og dag

Den mystiske planeten heter WASP-12b, er dobbelt så stor som Jupiter og tilhører gruppen ”Hot Jupiters” – en samling gigantiske og ekstremt varme gassplaneter som går i bane utrolig tett på sin stjerne.

Planetene beveger seg raskt rundt stjernene, og WASP-12b bruker bare en dag på en slik runde.

Det betyr at den svarte planet alltid vender samme side mot stjernen, slik vår måne alltid vender samme side mot oss.

Dagtemperatur på 2500 grader

Der er altså en dag- og en nattside på WASP-12b, og her finner vi forklaringen på de lysslukende egenskapene.

Dagsiden når glovarme 2538 °C – like mye som en liten stjerne. Det betyr at det nesten ikke er noen molekyler ikke kan overleve.

Derfor kan det ikke dannes skyer, som normalt reflekterer lys tilbake til verdensrommet. I stedet trenger lyset ned i planetens atmosfære, der det absorberes og omdannes til varme.

Nattsiden er kun ca. 1200 °C, noe som betyr at skyer kan formes her.

De fleste ”Hot Jupiters” reflekterer omkring 40 prosent av det lyset som treffer dem. Derfor gir funnet astronomer et nytt syn på de mørke gassgigantene.