Shutterstock

Merkur er nærmeste nabo til alle planetene i solsystemet

Venus er ikke jordas nærmeste nabo. Det avslører et nytt dataprogram utviklet av tre ingeniører fra Nasa. Og det er ikke det eneste dogmet programmet rydder opp i.

Hvis du blir spurt om hva jordas nærmeste naboplanet er, vil du sikkert svare Venus. Hvis du slår opp i et leksikon eller spør en astronom, får du antagelig samme svar.

Men det er faktisk feil, framgår det av et dataprogram som er utviklet av tre amerikanske ingeniører fra blant annet Nasa.

Mens oppslagsbøker og eksperter som regel tar utgangspunkt i avstanden mellom planetenes baner, gjør dataprogrammet noe annet.

Det simulerer hvor solsystemets planeter faktisk befinner seg i banene sine over en periode på 10 000 år, og programmet kan derfor beregne den gjennomsnittlige avstanden mellom to planeter veldig presist.

Merkur er tettere på oss enn Venus og Mars

I gjennomsnitt er avstanden fra jorda til Venus 1,14 astronomiske enheter (en astronomisk enhet svarer til avstanden mellom jorda og sola, altså nesten 150 millioner kilometer).

Men avstanden mellom jorda og Merkur er på bare 1,04 astronomiske enheter, så solsystemets innerste planet er for det meste nærmere oss enn Venus er.

Den er også nærmere oss enn Mars, noe som sannsynligvis kommer som en overraskelse for de fleste.

© Shutterstock/NASA

Enda mer forbløffende er det at simuleringen faktisk viser at Merkur, sett over tid, er nærmeste nabo til alle solsystemets planeter – og også dvergplaneten Pluto.

Ingeniørenes dataprogram kan, i tillegg til å rydde opp i gamle dogmer, også brukes rent praktisk.

Det kan for eksempel gi et raskt overblikk over hvordan satellitter i ulike høyder ligger i forhold til hverandre over lang tid. Noe som er viktig hvis satellittene skal stå i direkte forbindelse med hverandre.