ESO/M. Kornmesser
Oumuamua, sigar, ufo

Hva om vi faktisk har hatt besøk fra verdensrommet?

Det er ikke bare konspirasjonsteoretikere som tror at vi har hatt besøk fra verdensrommet. Her er 3 forskeres teorier om hvordan romvesner vil møte oss.

1. Romsigar er et forlist fraktskip

Mot slutten av 2017 suste en ukjent, sigarformet gjenstand gjennom solsystemet vårt. Himmellegemet fikk navnet ‘Oumuamua og trakk en hale av mysterier etter seg.

Observasjonene passer verken med en asteroide, en komet eller noen annen kjent type gjenstand i universet. Da forskerne analyserte bevegelsene til gjenstanden ut fra data fra teleskopene, oppdaget de at ‘Oumuamua økte hastigheten på vei gjennom det indre solsystemet.

Fartsøkningen var riktignok liten, men ‘Oumuamua satte opp farten på et tidspunkt da solens tyngdekraft burde ha fått det til å miste fart.

Ifølge Avi Loeb, som er professor i astronomi ved Harvard University, er forklaringen på ‘Oumuamuas akselerasjon at gjenstanden egentlig er et forlist fartøy som drives av sted av solstråler, som et solseil.

VLT, Paranal, Chile

Ut fra data fra blant annet VLT-observatoriet i Chile har astronomer beregnet 'Oumaumaus bane gjennom solsystemet.

© ESO

Loeb forestiller seg at en fremmed sivilisasjon bruker romfartøy med solseil til å frakte gods mellom planeter eller solsystemer i en annen del av galaksen vår. Hvis Loeb har rett i det, er ‘Oumuamuas besøk vårt første møte med en fremmed sivilisasjon.

2. Ufoer koloniserer galaksen som virus

I 1966 ble John von Neumans bok Theory of Self-Reproducing Automata utgitt posthumt. Den ungarsk-amerikanske forskeren hadde arbeidet med teorien siden 1940-tallet.

Von Neumann mente at det er mulig for en mekanisk organisme – for eksempel et dataprogram – å skade maskiner, kopiere seg selv og infisere nye verter på nøyaktig samme måte som et biologisk virus.

Hva om romvesener i fjerne galakser gjør dette tankeeksperimentet til virkelighet? Det er tanken bak teorien om det såkalte von Neumann-romskipet: en robotstyrt drone konstruert for å reise ut til fjerne galakser og kolonisere planeter og måner gjennom replikasjon.

Tanken er at dronen for eksempel lander på en måne – eller kanskje på jorden? – og kopierer seg selv ved hjelp av råmaterialer som jern og nikkel.

Når den mekaniske organismen har skapt flere tusen kopier av seg selv og tappet planeten for råstoffer, vil romskipet reise videre mot nye himmellegemer og infisere dem. Denne prosessen vil gjenta seg helt til hele galakser er lagt øde av den fremmede sivilisasjonen.

3. Ufoenes besetning er som oss

Hvis vi får besøk av en ufo, hvilke vesener kan vi da vente oss å møte? Er det grønne menn som skyter med dødsstråler? Søte romvesener som E.T.? Eller kanskje groteske skapninger med fangarmer som spyr ut syre?

Det finnes mange teorier om hvordan intelligent liv utenfor jorden vil se ut. Men forskerne er enige om én ting: Byggesteinene til liv ute i universet ligner sannsynligvis det vi har på jorden.

romvesen, alien, ufo

Selv om vesener fra andre steder i universet neppe ikke ser ut nøyaktig som oss, er de bygget av de samme grunnstoffene.

© Shutterstock

På jorden er 95 prosent av atomene i levende organismer karbon, oksygen og hydrogen, og de tre – sammen med helium – er de vanligste grunnstoffene i universet. Derfor vil intelligent liv på andre planeter være skapt av en miks av de samme elementene, er resonnementet.

Astrobiologer som Simon Conway Morris ved University of Cambridge mener derfor at det er en god sjanse for at besøkende fra rommet vil minne om oss selv.

«Hvis utfallet av evolusjonen er forutsigbart i vid forstand, vil det som gjør seg gjeldende for utviklingen av høyere livsformer på jorden, også gjelde på tvers av Melkeveien og andre steder», har han uttalt.