To nye planeter der det kan være liv

15 grader på overflaten, og massevis av vann. Nye beregninger viser at det kan være liv på noen av eksoplanetene i Trappist-1-systemet.

© NASA

I fjor år fant Nasa hele sju jordlignende planeter omkring stjernen Trappist-1.

Flere av dem ligger i den beboelige sonen – altså i riktig avstand til stjernen til at det kan være liv der.

Og nå har et internasjonalt forskerteam vist at seks av de sju planetene kan inneholde store mengder vann.

De har også utpekt to – Trappist-1d og -e – som har de beste livsbetingelsene fordi avstanden til stjernen gir dem en moderat overflatetemperatur.

Tetthet forteller om vann

Nasas tidligere studier har vist at flere av planetene i Trappist-1-systemet trolig er steinplaneter som jorda – der det kan være vann.

Derfor undersøkte forskerteamet planetenes densitet – tetthet – fordi det kan avsløre hvor mye vann det er på planeten.

Alle planetene – med unntak av planet c – har en lav tetthet, og forskerne mener derfor at planetene har en «betydelig mengde vann».

Kretsløp avslører varme

For å finne overflatetemperaturen skapte forskerne en matematisk modell som viser planetenes bane rundt stjernen.

Ifølge modellen gjør banen at tyngdekraften fra stjernen skaper intern friksjon i planetene, fordi de presses sammen og strekkes ut.

Friksjonen skaper så mye varme på planet b og c at det neppe finnes flytende vann der.

Kreftene er imidlertid ikke like voldsomme på d og e.

Forskerne mener at overflatetemperaturen på planet d er 15 grader celsius – det samme som på jorda, mens den på planet e er som på Antarktis.