United States Navy

Snart lander ufo-rapport: Her er det vi vet allerede nå

Lekkasjer gir oss allerede nå en forsmak på det vi kan vente oss av Pentagons ufo-rapport. Her følger et overblikk.

  1. desember skrev Donald Trump under på en gigantisk koronaviruspakke på nesten 20 billioner kroner.

Hjelpepakken inneholdt et kuriøst krav til folkene bak Pentagons femkantete vegger:

Før utgangen av juni 2021 skal de amerikanske etterretningstjenestene offentliggjøre en rapport om de siste to tiårene med observasjoner av uidentifiserte flygende gjenstander – også kjent som ufoer.

Siden Pentagon i fjor selv offentliggjorde en rekke videoer av uidentifiserte flygende gjenstander, har spørsmålene stått i kø:

Hva er de merkverdige fartøyene pilotene fanget i linsen? Er det snakk om ukjent militærutstyr fra for eksempel Russland eller Kina – eller har vi å gjøre med utenomjordisk teknologi? Og hvor mange andre ufo-videoer har de amerikanske etterretningstjenestene liggende?

Rapporten har fortsatt ikke blitt offentliggjort, men avisen New York Times har fått innblikk i konklusjonene.

Her følger en gjennomgang av det vi vet om ufo-rapporten som er på vei:

Hva avslører det første innblikket i rapporten?

  1. juni sa høytstående kilder i den amerikanske etterretningstjenesten angivelig til The New York Times at det ikke er funnet direkte beviser for utenomjordisk teknologi i de 120 observasjonene av ufoer som har blitt analysert i rapporten.

Det store spørsmålet er selvfølgelig: Hva er observasjonene da? I «de aller fleste» tilfellene er det ikke snakk om teknologi utviklet av det amerikanske militæret eller USAs regjering, skal rapporten slå fast.

Rapporten avviser imidlertid ikke mulighete for at det kan være snakk om utenomjordisk teknologi. «Vi kan fortsatt ikke forklare de merkverdige bevegelsene på himmelen som har forvirret vitenskapsfolk og militære», mener en av etterretningsfolkene som New York Times har snakket med.

En annen mulighet er, ifølge rapporten, at de amerikanske flyene har støtt på fiendtlige fly med ukjent teknologi.

Hva kan rapporten inneholde?

Loven stiller krav om at Pentagons ufo-rapport skal inneholde «detaljerte analyser av tilgjengelig data om uidentifiserte luftfenomener samlet inn av det amerikanske forsvaret, FBI og Unidentified Aerial Phenomena Task Force».

Sistnevnte er et program som forsvarsdepartementet opprettet sommeren 2020 for å spore opp, analysere og katalogisere ufoer som kan utgjøre en mulig trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

VIDEO: Se alle ufo-observasjoner fra 1906 til 2014

Video

Et av kravene til rapporten var at det skal utformes en detaljert beskrivelse av hvordan de ulike grenene av den amerikanske etterretningstjenesten konkret vil samarbeide om å samle inn data og analysere ufo-observasjoner framover.

Det betyr sannsynligvis at det vil bli offentliggjort flere detaljer om de nå berømte ufo-videoene som ble verifisert av Pentagon i 2020.

Dessuten kan ufologer sannsynligvis se fram til å utforske saker om uidentifiserte flygende gjenstander filmet over hele verden.

I et intervju med den amerikanske tv-kanalen Fox News 22. mars i år uttalte Donald Trumps tidligere nasjonale etterretningssjef John Ratcliffe at rapporten vil ta for seg ufo-observasjoner fra hele verden, og at det eksisterer mange flere observasjoner enn de som har blitt gjort tilgjengelig for offentligheten.

Hvorfor kommer ufo-rapporten nå?

Som du kan lese i vår store artikkel om ufoer, har den amerikanske regjeringen tradisjonelt alltid holdt kortene tett til brystet når det gjelder ufo-observasjoner. Så hva har endret seg?

En del av forklaringen er de avsløringene New York Times sto for i 2017. Her kunne man blant annet lese hvordan Pentagon fra 2007 til 2012 hadde drevet et hemmelig ufo-program ved navn Advanced Aerospace Threat Identification Programme til 22 millioner dollar.

Formålet med programmet var å undersøke ufo-rapporter fra det amerikanske forsvaret.

Artiklene lekket også de nå berømte ufo-videoene tatt av amerikanske jagerpiloter i 2004 og 2015.

VIDEO: Se ufo-observasjonen fra 2004

Videoen som viser ufo-observasjonen fra 2004, kalles «FLIR1» etter navnet på den infrarøde teknologien som ble brukt.

VIDEO: Se ufo-observasjonene fra 2015

I denne videoen roterer ufoen plutselig i høy fart.

I denne videoen akselererer ufoen med utrolig fart.

I 2020 oppfordret Floridas republikanske senator Marco Rubio Pentagon til å bekrefte om videoene var autentiske og publisere sine opplysninger om ufoene.

  1. juni 2020 stemte det såkalte etterretningsutvalget (Intelligence Committee, red.) for at det amerikanske militæret og den amerikanske etterretningstjenesten skulle offentliggjøre alle data om oppsporing og analyse av uidentifiserte flygende gjenstander.

Kravet ble stadfestet i det amerikanske senatet, og i desember 2020 fikk Pentagon 180 dager på seg til å avlevere en rapport om ufoene – en frist som altså går ut ved utgangen av juni 2021.