Saturns måne kan romme alternativt liv

Forskere har funnet et stoff som egner seg til cellemembraner på Saturns måne, Titan. Det kan åpne opp for muligheten for å finne alternative livsformer.

Titan, Saturns største måne, er gjemt under en tykk oransje atmosfære og ligner en svevende appelsin.

© NASA

Den beste kandidaten til et sted i vårt eget solsystem der det kan finnes liv, er Saturns måne Titan. Den har en tykk atmosfære der det både er oksygen, karbondioksid og vann, som er viktige komponenter for liv på jorden.

Bilder fra romsonder viser at Titan har både sjøer og elver. De består imidlertid ikke av vann, for med en gjennomsnittstemperatur på -172 C har alt vann blitt til is. I stedet er det flytende metan og etan som fyller sjøene.

Det er forhold som lipider (de molekylene som danner cellemembraner), absolutt ikke trives under, og derfor har forskerne tidligere avvist tanken om liv på Titan.

Kunstige cellemembraner

Men ved hjelp av nye målinger fra ALMA(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) i Chile har Nasa nå slått fast at Titans atmosfære inneholder store mengder av molekylet vinylcyanid.

Det er et molekyl som ikke finnes på jorden, men som har egenskapene til å danne cellemembraner til tross for tøffe forhold som på Titan.

De kan i teorien oppstå og fungere i metan på samme måte som jordens første liv oppstod i vann.

I 2015 laget forskere en computermodell av en kunstig celle, en azotonome, med cellemembraner av vinylcyanid. I prinsippet kan det altså dannes celler på Titan, selv om de ikke ligner de vi har på jorden. En annen form for liv.

En annen type liv

Uansett om der finnes liv på Titan eller ikke, gir innsikten i denne typen kjemi forskerne en bedre forståelse av hvordan liv oppstår og om mulighetene for å finne alternative livsformer andre steder i Universet.