NASA

Nesten som jorden: NASA oppdager planet i den beboelige sonen

Nasas TESS-teleskop har for første gang funnet en jordlignende eksoplanet som ligger inne i den beboelige sonen i forhold til vertsstjernen. Det gir håp om at det kan være liv på planeten.

Natten mellom den 16. og 17. april 2018 sendte Nasa en Falcon 9-rakett mot stjernene. Om bord var en helt spesiell last – romteleskopet TESS som har i oppgave å finne eksoplaneter tett på jorden med muligheter for liv.

I sommer fant TESS-teleskopet planeten GJ 357 d, som går i bane rundt stjernen sin i utkanten av den beboelige sonen. Det vil si i det området der temperaturen er passe til å ha flytende vann og liv som vi kjenner det.

Og nå har TESS fått napp igjen.

Denne gangen har superteleskopet funnet en jordlignende planet innenfor den beboelige sonen av den røde dvergen TOI 700. Den nye planeten har derfor også fått navnet TOI 700 d.

Exoplaneter fundet af NASAs TESS-teleskop

TESS-teleskopet har for første gang funnet en jordlignende eksoplanet, TOI 700 d, i den beboelige sonen. Rundt den røde dvergne TOI 700 fantt TESS også to andre planeter - TOI 700 b, som trlig er en steinplanet og TOI 700 c, som er en gassplanet.

© NASA's Goddard Space Flight Center

Planeten anslås å være 20 prosent større enn jorden, og siden den «bare» er 101,5 lysår fra jorden, ser astronomer den nye planeten som en opplagt kandidat for ytterligere observasjoner i framtiden.

For å fastslå om det kan være liv på TOI 700 d må astronomene først og fremst finne ut hvordan planetens overflate ser ut, og om den har en atmosfære.

Hvis det viser seg at planeten har en fast overflate og en tykk atmosfære som kan holde på temperaturen, kan den nye oppdagelsen for alvor sette i gang drømmene om liv i verdensrommet.

Stjernelys avslører planeter

TESS-teleskopet skal overvåke mer enn 200 000 stjerner med sine fire kameraer, som kan oppdage selv små variasjoner i stjerners lysstyrke og dermed avsløre eksoplaneter.

Når en planet passerer foran stjernen, vil lysstyrken falle.

Hvis fallene i lysstyrke følger et fast mønster, skyldes det trolig en planet som går i bane rundt stjernen.

Når en planet passerer foran sin stjerne, faller lysintensiteten. Det registrerer TESS-teleskopet, og på den måten kan NASA oppdage nye eksoplaneter.

Romteleskopet skal særlig undersøke eksoplaneter som kretser rundt røde dvergstjerner – de utgjør 3/4 av alle stjerner i universet og er den stjernetypen som lever lengst.

De fusjonerer hydrogen i et mye lavere tempo enn for eksempel vår sol og har derfor «bare» en temperatur på 3500 grader.

Røde dverger kan leve billioner av år, og det øker sannsynligheten for at liv kan ha oppstått.

Superteleskoper skal avsløre eksoplanetenes hemmeligeheter

I løpet av de neste par årene vil TESS-teleskopet få selskap av flere superteleskoper som skal finne oksygen, metan og karbondioksid i atmosfæren til eksoplanetene – alle potensielle tegn på liv.

Superskarpt teleskop er på jakt etter vann

Navn: James Webb Space Telescope, JWST
Oppskytning: 2021
Type: Infrarødt teleskop

Romteleskopet James Webb er utstyrt med et speil på 6,5 meter i diameter og kan fange opp varmestrålingen fra planeter som går i bane rundt stjerner i nærheten av oss. Analyser av det stjernelyset som passerer gjennom planetens atmosfære, kan blant annet avsløre om det er vann på planeten.

NASA/ESA

34 miniteleskoper leter etter kopier av jorda

Navn: Planetary Transits and Coscilliations of stars, PLATO
Oppskytning: 2024
Type: Multiteleskop

PLATO består av 34 små teleskoper som sammen kan undersøke et enormt utsnitt av stjernehimmelen. Målet er at romteleskopet skal observere omkring en million stjerner og finne over 1000 eksoplaneter på størrelse med eller litt større enn jorda i den beboelige sonen rundt stjernen.

NASA/ESA

Keplers arving ser rett på planeten

Navn: Wide-Field Infrared Survey Telescope, WFIRST
Oppskytning: Tidlig på 2020-tallet
Type: Infrarødt teleskop

De mange eksoplanetene som Kepler har funnet, er målet for WFIRST. Teleskopet skal etter planen observere planetenes atmosfærer direkte med koronagrafi, der en plate innebygget i teleskopet blokkerer det direkte lyset fra stjernen, slik at det bare ser omrisset av lyset.

NASA/ESA

Kjempeteleskop skal finne livets kjemi

Navn: Advanced Technology Large-Aperture Space Telescope, ATLAST
Oppskytning: 2025
Type: Optisk, ultrafiolett og nærinfrarødt teleskop

Med et speil på hele ti meter og en separat solskjerm skal Atlast observere eksoplaneter direkte på opptil 100 lysårs avstand og lete etter kjemiske kjennetegn på liv.

NASA/ESA