Nå lander den ene romprøven etter den andre

Vi vet ikke hvordan livet oppsto i solsystemet, men en kapsel med støv fra Mars kan kanskje gi oss svaret. Nå har en rekke romsonder sendt biter av kloder, kometer og asteroider hjem fra verdensrommet. Med prøvene kan vi avgjøre om vi er alene i rommet.

Livets hemmelighed kan gemme sig i rumstøv

Et team av teknikere ankommer i helikopter et ørkenområde i Utah der en romkapsel nettopp har landet med fallskjerm i det tørre støvet. Det er ingen mennesker om bord, men den inneholder en uhyre verdifull last forseglet i en hermetisk lukket prøvebeholder: småstein, grus og støv samlet inn på asteroiden Bennu 334 millioner kilometer fra jorden.

Nå kan forskerne analysere de små bitene av asteroiden. Ettersom stoffene i materialet åpenbarer seg under mikroskopet, vil forskerne omhyggelig merke seg funnene og lete etter ledetrådene som kan hjelpe med å svare på noen av astronomiens helt sentrale spørsmål: Hvorfor ser solsystemet ut som det gjør i dag? Hvor kom vannet på jorden fra? Og ikke minst: Hvordan oppsto livet?

Nasas Bennu-kapsel, som vender hjem denne måneden, er imidlertid bare en smaksprøve på hva vi kan få tilbake fra verdensrommet i årene som kommer.

For tiden er det mange ambisiøse prosjekter som har prøvehentingsfartøyer på vei mot oppskytingsrampene.

Prøvehentingsoppdrag har allerede lært oss mye om månen, solen, kometer og asteroider, men forskerne mangler fortsatt svar på en rekke spørsmål om opprinnelsen til solsystemet – og livet.

De framtidige oppdragene vil blant annet gi oss nye innsikter om hvordan månen vår, og månene til Mars, ble til.

Og kanskje kan støv fra Mars, samlet opp i små metallrør og fløyet millioner av kilometer til jorden, vise oss om det har vært liv på den røde planeten.

Astronauter tok de første prøvene

Den første romferden noen gang som tok prøver, var den første bemannede ferden til månen, i juli 1969: Apollo 11.

Prøvene kunne blant annet fortelle forskerne at månen er knusktørr, og at det ikke er spor etter liv der.

I løpet av seks Apollo-romferder ble hele 382 kilo støv og stein brakt hjem fra månens overflate.

Og ytterligere to kilo månestøv har blitt hentet til jorden av ubemannede månesonder fra Sovjetunionen og Kina.

På missionen Apollo 12 indsamlede astronauten Alan Bean støv fra Månens overflade

Under Apollo 12-oppdraget samlet astronauten Alan Bean inn støv fra månens overflate i en beholder som ble transportert tilbake til jorden, der forskere kunne analysere prøven i et laboratorium.

© NASA/MSFC

Men tross alle måneferdene og studiene av materialet er det fortsatt mye vi ikke vet om månen.

Forskerne forstår for eksempel ikke helt hvorfor den siden av månen som alltid vender mot jorden, har flere mørke sletter av størknet lava enn månens bakside.

Det kan et prøvehentingsoppdrag hjelpe med å avklare.

Meteoritter er forurensede

Geologer, kjemikere og fysikere har analysert stein fra verdensrommet lenge før Apollo-romferdene. De aller fleste har vært biter av asteroider.

De eldste meteorittene – som de heter når de lander på jordens overflate – er 4,568 milliarder år gamle, så i dag mener astronomene at dette må være solsystemets alder.

Analyse av meteoritter har den ulempen at det er vanskelig å avgjøre nøyaktig hvor de har kommet fra.

Dessuten smelter overflaten i atmosfæren, og derfor forsvinner flyktige stoffer som for eksempel vann på veien. I tillegg blir meteorittene forurenset av materiale fra jorden.

Derfor foretrekker forskerne analyser av støv og partikler som er hentet til jorden fra uberørte legemer ute i verdensrommet.

Slike prøver har allerede gitt oss en rekke innsikter i solsystemets sammensetning.

Små partikler gir mye kunnskap

Siden slutten av 1960-tallet har både bitte små støvkorn fra kometer og asteroider og partikler sendt ut av solen hjulpet oss med å fortelle historien om solsystemet gjennom 4,6 milliarder år.

Ken Ikeda Madsen

1 Månen ble skapt ved en kollisjon

Analyser av støv og stein fra månen viser at jorden og månen ligner hverandre i sammensetning. Derfor mener forskerne nå at de to klodene er resultatet av et sammenstøt mellom den tidlige jordkloden og en annen protoplanet.

Oppdrag: Apollo 11–12, 14–17
Mål: månen
Oppskyting: 1969–1972
Tilbakekomst: 1969–1972

Ken Ikeda Madsen/NASA/Robert Markowitz

2 Kometstøv kom fra det indre solsystemet

Kometer stammer fra de ytterste, iskalde områdene av solsystemet, men støv fra kometen Wild 2 består av mineraler dannet nærmere solen. Det tyder på at materiale fra det indre solsystemet har endt mye lenger ute.

Oppdrag: Stardust
Mål: kometen Wild 2
Oppskyting: 1999
Tilbakekomst: 2006

Ken Ikeda Madsen/NASA/JPL-Caltech

3 Solvind viste solens oksygeninnhold

Genesis-sonden samlet inn atomer fra solen – den såkalte solvinden. Atomene viste at solen inneholder mindre tungt oksygen enn jorden fordi ultrafiolette stråler fra solen spaltet karbonmonoksidmolekyler innerst i det ganske unge solsystemet.

Oppdrag: Genesis
Mål: solvinden
Oppskyting: 2001
Tilbakekomst: 2004

Ken Ikeda Madsen/ESA/NASA/SOHO

4 Asteroider kan ha hjulpet livet på vei

I støv og grus fra Ryugu har japanske forskere funnet 23 ulike aminosyrer. Det støtter teorien om at asteroider kan ha levert de molekylene som utgjør byggesteinene til alle former for liv.

Oppdrag: Hayabusa-2
Mål: asteroiden Ryugu
Oppskyting: 2014
Tilbakekomst: 2020

Ken Ikeda Madsen/JAXA

Mange vitenskapelige instrumenter er for store, tunge eller energikrevende for romferder, for eksempel elektronmikroskop, som kan forstørre tusen ganger så mye som vanlige mikroskoper.

På jorden har vi for eksempel utstyr til å gjennomføre en såkalt petrografisk analyse, som avslører ulike mineraler og strukturer i en prøve.

384 kilo stein, grus og støv har i alt blitt hentet til jorden fra verdensrommet. Mesteparten stammer fra månen.

Hvis materialet er fragmentert, kan det bety at prøven har blitt utsatt for for eksempel et sammenstøt med et annet himmellegeme, og hvis den inneholder glasspartikler, må materialet ha blitt smeltet.

I laboratoriene kan forskere også finne isotoper – ulike utgaver av samme grunnstoff – som kan vise når materialet ble dannet.

Slike analyser kan også fortelle om vannet på jorden kan ha kommet fra asteroider eller kometer.

Rumsonden OSIRIS-REx opsamlede småsten og støv fra overfladen af asteroiden Bennu

I 2020 samlet romsonden OSIRIS-REx opp småstein og støv fra overflaten av asteroiden Bennu. Nå lander materialet endelig på jorden.

© NASA/Goddard/University of Arizona

Når OSIRIS-REx-sonden lander denne måneden, med prøver fra asteroiden Bennu, er det andre gang på noen få år den manøveren har blitt gjennomført av forskerne.

  1. desember 2020 landet den japanske sonden Hayabusa-2 med 5,4 gram støv og grus fra asteroiden Ryugu.

Støvet har vist seg å inneholde mange av de komplekse, karbonholdige molekylene som er nødvendige for å skape liv.

Meteornedslag på den unge jordkloden kan kanskje ha hjulpet livet på vei. Derfor kan studier av materiale fra asteroider som Bennu og Ryugu ikke bare hjelpe astrofysikerne med å skrive solsystemets historie, men også bringe dem et skritt nærmere å løse gåten om livets opphav på jorden.

Nå gjelder det Mars

Mange flere sonder som skal hente prøver, er på vei.

Selv om månen er den kloden vi har flest prøver fra, har vi faktisk aldri hentet materiale fra baksiden, som alltid vender vekk fra jorden. Det vil Kina endre på med oppdraget Chang’e 6, som særlig skal gi oss ny viten om hvordan månen ble til, for mer enn fire milliarder år siden.

Men det virkelig store målet for forskerne som står bak de framtidige prøvehentingsoppdragene, er Mars og planetens måner.

«Prøver som denne vil revolusjonere forståelsen vår av universet og av oss selv.» Nasas tidligere toppsjef Jim Bridenstine om prøven fra asteroiden Bennu

Japan sender romfartøyet MMX (Martian Moons eXploration) til marsmånen Phobos, Kina har planer om et oppdrag til Mars som kalles Tianwen-3, og USA jobber sammen med Europa om oppdraget som kalles Mars Sample Return.

Siden 2021 har Nasas store marsrover Perseverance vært på farten i det som ser ut som et uttørket elvedelta, og samlet opp en rekke boreprøver.

I dag er Mars en kald ørkenplanet der overflaten bombarderes av kosmisk stråling, men en gang var Mars både varmere og våtere enn i dag, og et magnetfelt kan ha beskyttet planeten mot den verste strålingen. Det er rett og slett ikke utenkelig at det kan ha oppstått liv her.

Prøvene, som oppbevares i forseglede sylindre, skal først lastes på en liten rakett som blir kastet opp i luften av et robotfartøy.

I luften antenner raketten motoren sin og flyr opp til et romfartøy som går i bane rundt Mars. Her blir prøvene til slutt lagt i en kapsel som skytes av sted mot jorden.

Når forskerne får tak i prøvene, blir det særlig spennende om de inneholder spor etter forhistorisk liv.

Marsstøv kan inneholde spor etter liv

Tre oppdrag i solsystemet skal gi oss ny verdifull kunnskap om opprinnelsen til både våre egen måne og til dem som går i bane rundt Mars. Og så skal et enormt oppdrag hente prøver fra Mars og se om de inneholder spor etter liv på naboplaneten vår.

Den kinesiske rumsonde Chang’e 6 lander på Månen i 2025
© CNSA/CAS

1 Kina drar til månens bakside

Den kinesiske romsonden Chang’e 6 lander på månen i 2025 og samler inn de første prøvene noen gang fra månens bakside. Prøvene vil hjelpe forskerne med å forklare hvordan månen ble skapt.

Sonden MMX opsamlede i 2026 opsamler støv og grus på marsmånen Phobos
© JAXA

2 Japan samler støv fra marsmåne

I 2026 samler sonden MMX opp støv og grus på marsmånen Phobos. Med prøven kan forskerne avklare om de to små månene til Mars er asteroider fanget inn av planetens tyngdekraft eller ble skapt ved et sammenstøt mellom Mars og et annet legeme.

Marsroveren Perseverance borer prøver op fra Jezerokrateret
© NASA/JPL-Caltech

3 Boreprøver fra Mars kan inneholde livstegn

Marsroveren Perseverance borer opp prøver fra Jezero-krateret. I 2030 overføres prøvene til en rakett som flyr opp til et romfartøy som sender prøvene mot jorden. Prøvene kan inneholde spor etter forhistorisk liv på planeten.

Selv om det er usannsynlig at det finnes liv på Mars i dag, forbereder romfartsorganisasjonene seg for sikkerhets skyld på at prøvene fra Mars kan inneholde levende organismer, som ikke må slippe løs på jorden.

Derfor vil de forskningslaboratoriene som bygges for å ta imot marsprøvene, ha samme sikkerhetsnivå som de laboratoriene som håndterer ekstremt farlige mikroorganismer som for eksempel ebolavirus.

NASA afprøver en lille raket, der skal fragte boreprøver fra Mars til et rumfartøj i kredsløb om planeten

Nasa holder på å teste den lille raketten som skal frakte boreprøver fra Mars til et romfartøy som går i bane rundt planeten. Det skal skje ved at raketten blir kastet opp i luften fra en plattform og i samme øyeblikk antenner motoren sin.

© NASA/JPL-Caltech

Det vil være en sensasjon uten like hvis forskerne kan konkludere med at livet en gang oppsto på Mars uavhengig av livet på jorden.

Det vil nemlig bety at liv dukker opp så snart det er mulighet for det. Da vil det sannsynligvis også være liv på mange andre planeter rundt omkring i Melkeveien og i andre galakser.

En håndfull marsstøv kan bli beviset på at vi ikke er alene i universet.