Livet på jorden er synlig fra 1000 stjerner

Melkeveien inneholder sannsynligvis milliarder av solsystem med beboelige planeter. Nå har astronomer beregnet hvor mange av dem som har muligheter for å oppdage oss.

Melkeveien inneholder sannsynligvis milliarder av solsystem med beboelige planeter. Nå har astronomer beregnet hvor mange av dem som har muligheter for å oppdage oss.

Shutterstock

Astronomer har gjennom de siste tiårene funnet over 4000 eksoplaneter omkring andre stjerner i Melkeveien. Noen av dem kan ha liv og kanskje også intelligente sivilisasjoner.

Men hvor synlige er vi selv sett utenfra? Det har forskere fra Cornell University i USA nå undersøkt. Svaret er at vår klode og livstegnene på den er synlig fra 1004 stjerner som ligger innen en avstand på 326 lysår.

Forskerne tok utgangspunkt i den metoden vi bruker i jakten på eksoplaneter, og den måten vi leter etter livstegn på selv.

Slik kan vi oppdages

I de fleste tilfellene oppdager astronomene en eksoplaneten ved at den sett fra jorden beveger seg inn foran stjernen, slik at stjernens lys dempes litt.

Atmosfæren avslører oss

Hvis fremmede sivilisasjoner skal oppdage vår egen klode, må de derfor befinne seg i en retning som gjør at siktelinjen treffer både solen og jorden. Og har de først funnet planeten vår, vil de på grunn av siktelinjen også ha muligheter for se livstegn på den.

Den delen av sollyset som passerer gjennom jordens atmosfære, påvirkes av de stoffene som er til stede, og derfor vil analyser av lysets bølgelengder for eksempel avsløre livstegn som oksygen og metan.

De fleste stjernene er gamle nok

95 prosent av de 1004 stjernene er gamle nok til at eventuelt liv på planetene har hatt milliarder av år til å utvikle seg, slik livet også har hatt på jorden.

En av de stjernene som er spesielt interessante, er K2-155, som ligger 200 lysår unna, og som vi vet har en jordlignende planet i bane rundt seg.

© T. Pyle/JPL_Caltech/NASA

Superjord har utsikt til oss

Eksoplaneten K2-155 d går i bane rundt stjernen sin 200 lysår unna, og slik vi har oppdaget den, vil eventuelle beboere på planeten også kunne oppdage oss. K2-155 d er en såkalt superjord, som har sjanse for å ha liv.

Diameter: 1,64 ganger jordens.
Omløpstid rundt stjerne: 40,6 jorddøgn.
Overflatetemperatur: Anslått 16 °C, noe som gir muligheter for flytende vann.
Atmosfære: Fortsatt ukjent.

Eksoplaneten K2-155d og den tilhørende stjernen er opplagte mål å studere for James Webb-romteleskopet, som Nasa holder på å bygge.

© NASA

Men nye kandidater kan dukke opp de kommende tiårene fordi stjernenes innbyrdes plassering hele tiden endrer seg.

I 2044 vil en annen stjerne, som også har eksoplaneter og bare ligger tolv lysår unna, være i den rette posisjonen til å oppdage oss.