Forskere har kanskje funnet intelligent liv

På jakten etter eksoplaneter har Keplerteleskopet gjort et sensasjonelt funn som kan vise seg å stamme fra intellligent liv.

Stjerner_KIC

1400 lysår unna har Keplerteleskopet funnet en mystisk stjerne. Rundt stjernen kretser det nemlig objekter som skygger for lyset fra stjernen på en måte som vi aldri har sett før. Funnet er så mystisk at astronomer ikke utelukker at det er snakk om fremmed og intelligent liv.

Observasjonene er mystiske

Når vi observerer stjerner langt borte, blir lyset deres litt svakere når en planet som går i bane rundt stjernen, skygger for lyset. Men lyset fra stjernen dempes bare litt. For eksempel lyser Solen bare en prosent svakere når gasskjempen Jupiter befinner seg foran den.

På den mystiske stjernen, som heter KIC 8462852, blir lyset dempet uregelmessig og opp mot 22 prosent.

Verken planeter eller kometer

En forklaring på fenomenet kunne være at stoff som senere skal bli til planeter, kretser rundt stjernen. Men stjernen er gammel og har derfor allerede skapt sine planeter.

En annen forklaring kunne være at en annen stjerne har lagt veien forbi KIC 8462852 med et hav av kometer på slep. Kometene er blitt fanget opp av den mystiske stjernens tyngdefelt og skaper de lyssvake periodene.

Men den forklaringen er ganske usannsynlig fordi kometene raskt vil bli slukt av stjernen.

Svaret kan være intelligent liv

Derfor er forskere ved Pennsylvania State University nå kommet frem til en tredje forklaring: At lysdempingen skyldes enorme strukturer skapt av fremmed og intelligent liv – såkalte Dyson-sfærer, som samler opp energi fra stjernen.

Neste mål for forskerteamet bak undersøkelsen er å undersøke stjernen nærmere ved hjelp av et radioteleskop. De vil undersøke stjernens lys for å se hva som skygger for den – og kanskje fange opp et radiosignal fra annet intelligent liv enn oss selv.

Intelligent liv på eksoplaneter

Les mer om hvordan forskerne finner og utforsker eksoplaneter, som kanskje kan være hjemsted for intelligent liv i rommet.