Shutterstock

Hva er et romvesen? Og er vi jordboere også romvesener?

Vil selv en bakterie bli oppfattet som et romvesen, eller kreves det en høyere intelligens? Og hva med oss jordboere – er vi også romvesener?

Romvesener, aliens, E.T. Ordene beskriver skapninger, ofte menneskeliknende, som ikke har jordisk opprinnelse.

Den engelske ordboken Merriam-Webster skiller mellom to ulike versjoner av ordet extraterrestrial som sammen med ordet alien er den mest direkte oversettelse av «romvesen».

Ordet stammer fra latin, der extra betyr «utenfor», og terrestrisk betyr «jordisk». Extraterrestrial betyr altså noe som befinner seg utenfor vår egen planet. Ut fra denne definisjonen er vi altså ikke romvesener selv.

Romvesener er alt biologisk liv

Extraterrestrial kan forstås som «en extraterrestrial» – altså et vesen eller en skapning som lever på en annen planet og har en form for intelligens. Men ordet kan også brukes generelt til å beskrive biologisk liv på andre kloder, for eksempel bakterier, også kalt extraterrestrial life.

Slike livsformer kan være bygget helt annerledes enn her på jorden siden dataanalyser viser at DNA og RNA bare er to blant flere millioner mulige biomolekyler som kan lagre genetisk informasjon.

I astrobiologien leter astronomer etter alle former for liv utenfor jordens atmosfære – uansett om det er spor av metanproduserende bakterier eller signaler fra fremmede sivilisasjoner – men foreløpig har ikke søket gitt noe resultat.