Harvard-forskere: Mystiske signaler kan stamme fra aliens

Kraftige signaler fra verdensrommet kan være skapt av fremmede sivilisasjoner, mener et forskerteam fra Harvard. Ifølge forskerne gir signalene framdrift til romskip.

Fast radio bursts

Bildet er en illustrasjon av hvordan et lysseil får energi fra en såkalt FRB sendt ut fra en planet.

© M. Weiss/CfA

De varer i noen få millisekunder og er 500 millioner ganger mer energirike enn sola.

Det var i 2007 astronomene oppdaget et mystisk fenomen de kalte FRB (Fast Radio Bursts).

Forskerne vet fortsatt ikke hvor signalene stammer fra, og hvorfor de oppstår. Ulike teorier er i omløp – blant annet supermassive sorte hull eller kraftige magnetarer.

Containerskip med lysets hastighet

Nå har en gruppe forskere fra Harvard kommet fram til en ny teori: Signalene er skapt av intelligent liv som bruker dem som drivstoff til sine romskip.

Ifølge forskerne er signalene kraftige nok til å sende et fartøy på størrelse med et stort containerskip opp i nærheten av lyshastigheten via et gigantisk lysseil.

Signalene blir ifølge astronomene sendt fra en planet som befinner seg i en galakse milliarder av lysår fra jorda. Når de i brøkdelen av et sekund treffer oss, skjer det i form av et såkalt FRB.

Ikke usannsynlig

Et slikt signal krever likevel en voldsom mengde energi. Forskerne anslår at det vil kreve et anlegg som er dobbelt så stort som jorda, som samler lyset fra en stjerne og sender det videre som en konsentrert stråle.

Selv om teorien virker utrolig, er det en av de mer sannsynlige forklaringene. Det er i hvert fall en av de som holder seg innenfor fysikkens lover.

De fleste forklaringer astronomene har på fenomenet, krever at bestemte romfenomener finner sted. Det er fenomener som kun eksisterer på et teoretisk plan.