Forskere jakter på romvesener i havet

I flere tiår har vi forgjeves lyttet etter signaler fra romvesener, men kanskje bør vi heller lete etter spor av fremmede farkoster. I 2014 fikk jorden besøk av et ukjent objekt fra et annet solsystem – nå vil forskere fiske opp bitene av dypet.

Alien, haand, under vand
© Shutterstock, Daniel Vala
  1. januar 2014 ble himmelen nord for Papua Ny-Guinea opplyst av en glødende ildkule. Om lag 300 kilometer fra øya Manus suste en meteor gjennom atmosfæren, og biter av den regnet ned i havet.

Nå drar et team astronomer av sted på en helt spesiell fisketur. Ekspedisjonsskipet skal på bunnfiske der meteoren falt ned i Stillehavet. Fiskekroken er skiftet ut med kraftige magneter, for forskerne er på jakt etter restene av et fremmed romfartøy.

Det var nemlig ikke en helt vanlig gjenstand som braste inn i atmosfæren i 2014. Meteoren kom ikke fra solsystemet, men fra et annet stjernesystem langt unna – og ifølge forskerne kan det ikke avvises at meteoren egentlig var en gjenstand som var lagd av utenomjordiske vesener.

Bak den uvanlige ekspedisjonen står organisasjonen Galileo Project med den prominente Harvard-astrofysikeren Avi Loeb i spissen. Organisasjonen skal lete etter kunstig framstilte gjenstander fra fremmede sivilisasjoner – på en vitenskapelig måte.

Objektet ‘Oumuamua

Objektet 'Oumuamua besøkte solsystemet i 2017 og var den første gjesten fra en fremmed verden som ble oppdaget.

© The Pan-STARRS1 telescope

Fire fremmede objekter har besøkt oss

Besøkende fra andre stjernesystemer kalles interstellare objekter. Noen av dem forlater solsystemet igjen i høy fart, mens andre treffer jordens atmosfære og blir knust mot overflaten.

Jakten etter meteorfragmenter på havbunnen er bare begynnelsen. Den privatfinansierte organisasjonen vil også anlegge høyteknologiske målestasjoner rundt om på kloden som skal lete etter utenomjordiske besøkende. Målet er å få svar på spørsmålet: Har jorden fått besøk fra verdensrommet?

Vi skal finne fremmede fartøyer

I flere tiår har astrofysikere skannet himmelrommet etter signaler fra romvesener i form av radiobølger eller laserstråler.

Teleskoper til at lytte

Så langt har vi bare lyttet etter signaler fra fremmede vesener. Nå vil Galileo-prosjektet lete etter romfartøyene.

© Shutterstock

Men hittil har den såkalte SETI-forskningen (Search for Extraterrestrial Intelligence) bare fanget opp taushet. Det har fått astrofysikere som Avi Loeb til å hevde at det vil være mer meningsfullt å lete etter utenomjordiske gjenstander – SETI skal med andre ord suppleres med SETA (Search for Extraterrestrial Artifacts).

Loeb har samlet en gruppe forskere, ingeniører, ufoentusiaster og rike sponsorer i det ambisiøse Galileo Project, som både vil lete etter ufoer på jorden og interstellare objekter i verdensrommet.

Da de amerikanske Pioneer- og Voyager-sondene ble sendt av sted på 1970-tallet, var de utstyrt med hilsener til de intelligente vesenene som eventuelt skulle finne dem, en gang om flere tusen eller millioner av år.

På samme måte kan vi mennesker kanskje oppdage en romsonde som ble sendt opp av andre intelligente vesener for lenge siden – og kanskje har jorden allerede fått besøk.

To guldbelagte plader

To gullbelagte plater med lyder og bilder fra jorden ble sendt opp med Voyager-sondene i 1977. En gang blir de kanskje funnet av intelligente vesener.

© NASA/JPL

Hvis en romsonde fra en fremmed verden setter kursen rett mot kloden vår, treffer den først jordens atmosfære. På grunn av friksjonen vil objektet og luften rundt det bli varmet opp til flere tusen grader og begynne å gløde.

Nasas senter for nærjordsobjekter (CNEOS) holder øye med asteroider og kometer som kommer nær jorden, og senteret vedlikeholder en database over de meteorene – objekter som kommer inn i atmosfæren – som lyser kraftigst.

Data om disse ildkulene, også kjent som bolider, kommer først og fremst fra den amerikanske staten. Forsvaret og etterretningstjenestene ser etter raketter, men heldigvis registreres også meteorer.

Meteorer lyser op i atmosfaeren

Meteorer lyser opp i atmosfæren, og Nasa registrerer alle større lysglimt. Noen av meteorene kan stamme fra andre solsystemer. Blått er mest energirikt og rødt minst.

© NASA/JPL/Caltech

I april 2022 gikk det amerikanske forsvaret med på å publisere flere tiår med data slik at forskere fra hele verden nå kan utforske et arkiv med 932 ildkuler.

Meteoren var sterkere enn jern

Allerede før publiseringen av de nøyaktige dataene om ildkulene hadde Avi Loeb og astrofysiker Amir Siraj gått på jakt etter interstellare meteorer. I de sparsomme dataene som var tilgjengelige i 2019, fant de en meteor som slo ned ved Papua Ny-Guinea i 2014.

90 centimeter var diameteren på den interstellare meteoren som traff jorden i 2014 og landet i Stillehavet.

Meteoren traff atmosfæren med en enorm fart, om lag 160 000 km/t, og en nærmere analyse av banen viste at den ikke kunne stamme fra solsystemet.

Objektet hadde en diameter på om lag 90 centimeter, og det ser ut til å ha gått i stykker 18,7 kilometer over bakken. Dermed kom det lenger ned gjennom atmosfæren enn meteorer vanligvis gjør før de smuldrer opp på grunn av luftmotstanden.

Mystisk objekt slo ned i Stillehavet

Forskerne i Galileo Project er på jakt etter objekter som stammer fra utenomjordiske sivilisasjoner. Det første målet er fragmentene av en interstellar meteor som landet i Stillehavet i januar 2014.

Kameraer registrerer ildkugle på himlen
© Robert Mikaelyan/NASA

1 Kameraer registrerer ildkule på himmelen

Da meteoren traff atmosfære med enorm fart, lyste den opp som en ildkule og ble registrert av kameraer. Objektets åpne bane fortalte astrofysikerne at det ikke kunne stamme fra vårt eget solsystem.

Forskerne beregner nedslagsstedet
© Shutterstock

2 Forskerne beregner nedslagsstedet

Luftmotstanden i atmosfæren slo meteoren i småbiter, og ut fra ildkulens bane regnet forskerne ut at alle de små meteorbitene landet i Stillehavet et sted nord for Papua Ny-Guinea, 300 kilometer fra øya Manus.

Stumperne opsamles på havbunden
© Courtesy of Susan Poulton/Ocean Exploration Trust

3 Bitene samles opp på havbunnen

Forskerne vil utforske et 100 km2 stort område med en magnetisk slede som trekkes over havbunnen. Metoden har tidligere blitt brukt til å hente opp vanlige meteorbiter.

På bakgrunn av beregninger av trykkpåvirkningen har Loeb og Siraj også konkludert med at den interstellare meteoren besto av et materiale som er mye sterkere enn jern. Det gjør den ekstra interessant å undersøke nærmere siden fremmede sivilisasjoner nettopp kan bruke veldig sterke materialer.

Ut fra meteorens bane, og hvor den gikk i stykker, har de to forskerne beregnet at fragmentene – meteorittene – må ha landet innenfor et område på 100 km2, nord for Papua Ny-Guinea.

Forskerne i Galileo-prosjektet vil trekke en plastslede med sterke magneter fram og tilbake over havbunnen om lag 1700 meter under overflaten. Ekspedisjonen vil trolig bli sendt av sted i løpet av 2023.

Magnetoptraekning fra havbunden

Forskere har tidligere samlet opp vanlige meteorfragmenter ved å trekke magneter over havbunnen. Galileo Project vil for første gang fiske opp interstellare meteorbiter.

© Courtesy of Susan Poulton/Ocean Exploration Trust

At meteoren var uvanlig solid og kom fra et annet stjernesystem, betyr selvfølgelig ikke nødvendigvis at den er skapt av romvesener. Den kan for eksempel være et metallobjekt som ble skutt ut av en stjerne da den eksploderte som en supernova.

Men muligheten for at bitene på havbunnen er rester av et fremmed romfartøy, underbygges ifølge Loeb av en annen interstellar gjest, 'Oumuamua, som ble observert i 2017. Beregninger tyder på at 'Oumuamua hadde en veldig uvanlig form, flat som en pannekake, og Loeb har framsatt en teori om at det var et løsrevet solseil fra et fremmed romskip.

Forskere vil helt innpå de fremmede

Kanskje får solsystemet besøk av romfartøy fra fremmede verdener. For å oppdage dem vil Galileo-prosjektet utforske himmelen automatisk – og kanskje kan vi en dag ta opp forfølgelsen og studere dem på kloss hold.

Teleskoper skanner himlen konstant
© Qub/SWNS/Ritzau Scanpix

1 Teleskoper skanner himmelen

Hver natt fotograferer blant annet Pan-STARRS1-teleskopet på Hawaii himmelrommet. Time for time sammenligner en datamaskin bildene, og hvis et nytt interstellart objekt som 'Oumuamua dukker opp, får astronomene automatisk melding.

Banen afsloerer fremmed objekt
© Daniel Vala, Shutterstock

2 Banen avslører fremmed objekt

Flere teleskoper rettes mot objektet og følger det over flere døgn for å bestemme banen. Mens planeter, asteroider og kometer i solsystemet har lukkede baner, har interstellare objekter en åpen, såkalt hyperbolsk bane (gult).

Rumsonde optager forfoelgelsen
© The Pan-STARRS 1 telescope

3 Romsonde tar opp forfølgelsen

I framtiden kan et romfartøy ligge på lur i verdensrommet og ta opp forfølgelsen av det interstellare objektet før det forlater solsystemet igjen. Sensorer kan avgjøre om objektet er naturlig eller skapt av en fremmed sivilisasjon.

Når det store Vera C. Rubin-teleskopet i Chile blir tatt i bruk, får forskerne mye bedre mulighet til å oppdage flere interstellare objekter som passerer gjennom solsystemet. Men Loeb og resten av forskerne i Galileo-prosjektet vil også lete etter mulige fremmede gjester i nabolaget vårt – i jordens atmosfære.

I årenes løp har det vært en rekke mer eller mindre udokumenterte ufo-observasjoner rundt omkring på jorden, men i juni 2021 offentliggjorde det amerikanske forsvaret en rapport om 144 observasjoner av uidentifiserte luftfenomener eller UAP-er, som de ofte kalles i dag.

Samtidig ble en rekke videoer av flygende fenomener publisert. Amerikanske myndigheter vet ikke hva observasjonene egentlig viser, men Galileo-prosjektet vil forsøke å løse gåten ved systematisk å samle inn vitenskapelige data.

Uforklarligt flyvende objekt

USAs regjering har offentliggjort videoer av uforklarlige flygende objekter. Avi Loeb vil skape et nettverk av sensorer for å avgjøre om jorden får besøk fra verdensrommet.

© U.S. Navy

Om lag 400 steder rundt omkring på kloden vil forskerne anlegge høyteknologiske målestasjoner som døgnet rundt skal utforske himmelen med kameraer og andre former for sensorer som radarer, mikrofoner, geigertellere og magnetometre. Den første målestasjonen blir nå testet. Den står på taket av en bygning som tilhører Harvard-universitetet.

Hvis pengene strekker til og alle de ambisiøse planene blir realisert, vil Galileo-prosjektet gi jakten på utenomjordiske sivilisasjoner en solid oppgradering.

Avi Loeb vet ikke sikkert om jorden får besøk fra andre verdener. Men han er overbevist om at det krever en systematisk vitenskapelig innsats å oppdage det hvis det skjer.