Shutterstock
Ufo

Derfor vil ikke USA offentliggjøre flere UFO-videoer

Den amerikanske marinens piloter har siden 2004 innrapportert 144 UFO-observasjoner – bare 3 er offentlig kjente.

Det var litt av en kalddusj som forleden rammet håpefulle UFO-entusiaster da den amerikanske marinen offisielt avviste å offentliggjøre flere videoer av UFO-observasjoner.

På grunn av landets sikkerhet kan ikke videoene publiseres, skriver den amerikanske marinen i et brev, men de indikerer samtidig at det finnes flere beviser på UFO-er i arkivene.

Tre videoer satte alt sammen i gang

I 2020 publiserte det amerikanske forsvarsdepartementet tre videoer med UFO-observasjoner, eller UAP-er – unidentified aerial phenomena ( uidentifiserte flygende objekter) som departementet kaller dem.

Videoene var filmet av piloter fra den amerikanske marinen. De hadde imidlertid allerede blitt lekket av verdenspressen. Likevel vakte det oppsikt da forsvarsdepartementet bekreftet videoenes autentisitet.

Hjemmesiden The Black Vault som siden 1996 har overvåket og utgitt materiale fra amerikanske myndigheter om blant annet UFO-er, sendte kort tid etter en anmodning til forsvarsdepartementet om å offentliggjøre alle UFO-videoer.

De brukte den såkalte Freedom of Information Act (FOIA) som gjør at sivile amerikanere kan søke om offentliggjøring av dokumenter fra amerikanske myndigheter hvis de ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

Svar etter to år

Det gjorde dessverre den siste anmodningen. Etter to års ventetid kom svaret, og The Black Vault la det umiddelbart ut på hjemmesiden sin.

«Videoene inneholder følsomme opplysninger vedrørende uidentifiserte luftfenomener og er klassifisert og unntatt offentligheten», skriver visedirektør for flåtens FOIA-kontor Gregory Cason i brevet.

«Utgivelsen av disse opplysningene vil skade den nasjonale sikkerheten … Ingen deler av videoene kan publiseres.»

Det var dette brevet som landet i innboksen til hjemmesiden The Black Vault forleden, da den amerikanske marinen ga avslag på å offentliggjøre flere videoer med UFO-observasjoner.

© theblackvault.com

Samtidig indikerer Gregory Cason at de tre tidligere UFO-videoene fra 2020 bare ble publisert fordi de allerede var kjent av offentligheten gjennom en tidligere lekkasje til media.

«Mens tre UAP-videoer tidligere ble utgitt, så er omstendighetene spesifikt ved disse tre videoene unike da disse videoene opprinnelig ble utgitt via uoffisielle kanaler før offisiell utgivelse», fortsetter Cason.

«Disse begivenhetene ble diskutert inngående i det offentlige rom; faktisk hadde større nyhetsmedier egne sendinger om disse begivenhetene. Tatt i betraktning mengden informasjon i det offentlige rom vedrørende disse sammenstøtene var det mulig å publisere filene uten å tilføre ytterligere skade mot den nasjonale sikkerheten.»

The Black Vault har allerede sendt en appell til en ankedomstol om å omgjøre avgjørelsen.

En UFO krydser himlen og bliver filmet af jagerfly.

I den såkalte Gimbal-videoen roterer et objekt tilsynelatende på himmelen med stor fart.

© US Navy

Det venter stadig flere UFO-videoer

Det som imidlertid har fanget flere UFO-entusiasters oppmerksomhet, er at marinen i brevet indikerer at de sitter på flere videoer og beviser på UFO-er.

Vanligvis verken bekrefter eller avkrefter myndighetene UFO-dokumentasjon.

I mai avholdt det amerikanske forsvarsdepartementet for første gang siden 1960-årene en offentlig høring om UFO-er.

Dette skjedde på bakgrunn av offentliggjøringen av en større Pentagon-rapport fra juni 2021. Her avslørte de at amerikanske marinepiloter siden 2004 har innrapportert 144 UFO-observasjoner.