Shutterstock

Byggesteiner til liv funnet på Saturn-måne

Den store månen Titan har et uhyre sjeldent molekyl i atmosfæren sin som kan være byggesteiner til en fremmed form for liv.

Forskere fra NASA har fundet et molekyl i atmosfæren til Saturn-månen Titan som ingen hadde forventet.

Molekylet, som bærer navnet cyclopropenylider, er kjemisk sett ekstremt aktivt og reagerer raskt med andre molekyler. Derfor er det aldri funnet i noen andre atmosfærer.

Det sjeldne stoffet cyclopropenylider kan sammen med flytende metan på overflaten danne grunnlag for liv på Saturn-månen Titan.

© Shutterstock

Cyclopropenylidene består av en ring av tre karbonatomer med to hydrogenatomer tilknyttet. Dermed har det en form som ligner byggesteinene i større komplekse molekyler, som er nødvendige for liv.

Både RNA og DNA har en ryggrad som er bygget opp av lignende ringformede forbindelser.

Et opplagt sted å lete etter liv

Titan er allerede et av de mest lovende stedene å lete etter fremmed liv i solsystemet, siden den har et miljø som på mange måter ligner jorden.

Titan har landskaper med elver, sjøer og hav, men i stedet for vann består de av flytende metan. Det medfører værforhold med fordamping, regn og vindsystemer som vi kjenner det fra jorden.

© Shutterstock

3 fakta om saturnmånen Titan

Størrelse: Med en diameter på om lag 5150 kilometer er Titan den nest største månen i solsystemet.

Atmosfære: Titan har en tett atmosfære som består av nitrogen (98,4 prosent) og metan (1,4 prosent).

Temperatur: Overflaten er -179 °C. Uten metanen i atmosfæren ville den være kaldere.

Forskerne oppdaget det sjeldne molekylet ved å analysere reflektert lys fra Titans atmosfære med ALMA-teleskopet i Chile.

Titan har stoffer til cellemembraner

Det samme teleskopet avslørte i 2017 stoffet akrylonitril i Titans atmosfære. Akrylonitril har egenskaper som gjør at det kan danne membraner som ligner de fettholdige membranene livet bruker her på jorden.

Akrylonitril tåler metan, noe fettstoffer ikke gjør, og derfor mener noen forskere at eventuelle levende celler på Titan vil være basert på flytende metan og akrylonitril i stedet for flytende vann og fettstoffer.

Når Dragonfly-sonden ankommer Titan i 2034, skal den fly rundt og ta prøver i landskapet. De kjemiske analysene vil gi forskerne mer informasjon om på månens livsbetingelser.

© NASA

I dag kan vi bare studere Titan fra jorden, men i 2027 sender Nasa den såkalte Dragonfly-sonden mot Saturn-månen. Den vil gi forskerne viktig ny kunnskap om klodens livsbetingelser.