N. Fierer
Antarktis, jordprøver

Antarktiske jordprøver er totalt sterile

Polarområdet er helt livløst. Det kan få betydning for utforskning av verdensrommet.

Mikroskopisk liv ser ut til å trives overalt: på klodens høyeste fjell, i dyphavets iskalde mørke – til og med på utsiden av romstasjonen ISS.

Derfor ble amerikanske forskere svært overrasket da de analyserte jordprøver samlet inn ved Shackleton-breen i Antarktis. Jordprøvene viste seg nemlig å være helt sterile.

Vanligvis finner mikrobiologer millioner av mikrober i bare et gram jord hvor som helst på kloden, men de antarktiske prøvene inneholdt ikke en eneste organisme.

Forskerne hadde valgt ut området fordi det er barskt, og forklaringen på resultatet ser ut til å være enkel: I den ekstreme kulden og tørken ved isbreen er grensen for liv overskredet.

Men en annen forklaring er også mulig: At prøvene er sterile, skyldes en tilfeldighet. Andre prøver tatt like ved siden av eller analysert med mer presise instrumenter kunne kanskje ha påvist mikroskopisk liv.

Begge muligheter understreker utfordringer ved å lete etter liv andre steder i universet. Hvis det selv på jorden finnes steder helt uten liv, er sannsynligheten for liv i verdensrommet kanskje dårligere enn antatt.

Men tvert imot viser forsøket at det kanskje krever mye grundigere studier enn antatt å finne liv.