Alle forutsetninger for liv funnet på Saturn-måne

NASA har offentliggjort funnet av hydrogenmolekyler på Saturns lille havmåne Enceladus, og dermed er det første stedet med alle de tre primære forutsetningene for liv for første gang konstatert utenfor Jorden.

Enceladus' gass- og isgeysirer med sonden Cassini i en NASA-illustrasjon

© NASA/JPL-Caltech / Illustration

"Dette er det nærmeste vi så langt har kommet i å identifisere et sted med noen av de ingrediensene som kreves for et beboelig miljø."

Thomas Zurbuchen fra NASA, som nettopp har offentliggjort funn av hydrogenmolekyler på [Saturns] (https://illvit.no/universet/solsystemet/saturn-gassplaneten-med-de-flotte-ringene?)måne, Enceladus, legger ikke skjul på perspektivene i oppdagelsen.

Alle forutsetninger for liv

Med funnet av hydrogenmolekyler i de gass- og isgeysirene som finnes på Enceladus, har den lille havmånen alle de tre primære forutsetningene: flytende vann, en energikilde og de kjemiske byggeklossene.

Hydrogenmolekylene, som er snappet opp av sonden Cassini, er det endelige beviset på at det i havet under isen på Enceladus er en kilde til kjemisk energi som er nødvendig for at mikrober kan kombinere hydrogen med karbondioksid og skape metan, som er basis for liv som på Jorden.

"Bekreftelsen på at den kjemiske energien som er nødvendig for at liv skal oppstå, finnes i havet på en lille havmånen, er en viktig milepæl i letingen etter beboelige planeter", sier Linda Spilker, Cassini-forsker ved NASA JPL.

Både i 2014 og 2016 har Hubble-teleskopet observert de samme gass- og isgeysirene på Jupiters måne, Europa.

© NASA/ESA/STScI/USGS

Jakten på liv intensiveres

Oppdagelsen gir godt håp om liv på Enceladus og åpner samtidig døren til et enda større potensial siden Jupiters måne, Europa, som lenge har vært det stedet der man har antatt at det er størst mulighet til å finne liv, nettopp har de samme gass- og isgeysirene som Enceladus.

Allerede i 2020 sender NASA sonden Europa Clipper ut mot Europa, og forventningene til denne ferden har plutselig eksplodert.