Lager solen lyd?

Bråker prosessene i solen – og hvordan høres det i så fall ut?

© Shutterstock

Solens sender ut enorme mengder lys som skapes av fusjonsprosessen i stjernens indre. Men prosessen gir også opphav til et inferno av lyd.

Gigantiske strømmer av plasma beveger seg opp og ned gjennom solens lag, noe som skaper lydbølger som får overflaten til å heve og senke seg.

Vibrasjonene på overflaten blir registrert av satellitten SOHO, som siden 1996 har hatt en bane som er 1,5 millioner kilometer nærmere solen enn jorden. SOHO kan med andre ord se solens indre lydbølger.

Solen er en brummer

Vi kan ikke høre lyden direkte, for lydbølger ikke kan ikke forplante seg i det lufttomme verdensrommet. Men på bakgrunn av SOHO-målingene har astronomer ved Stanford-universitetet i USA rekonstruert hvordan solen høres ut.

Lyden ligger utenfor det frekvensområdet det menneskelige øret kan fange opp, så for å gjøre lyden hørbar ganget forskerne hastigheten med 42 000. Dermed er 40 døgns vibrasjoner presset sammen til noen få sekunder. Resultatet er en dyp brumming som stiger og synker i intensitet.

Hør solens lyd

Forskere har skrudd opp hastigheten slik at lyden blir hørbar for det menneskelige øret.

Studier av solens lydbølger kan gi astrofysikerne innsikt i solens indre, på samme måte som geologer bruker seismiske bølger til å kartlegge jordens indre.

Bevegelsene i solens plasmastrømmer kan samtidig hjelpe forskerne til å forutsi solstormer, som kan skape problemer for elektriske installasjoner på jorden.

Satellitten SOHO er forsynt med instrumenter som kan se hvordan lydbølger fra solens indre påvirker overflaten.

© NASA