Shutterstock

Kan vi se big bang?

Kan moderne bakketeleskoper, romteleskoper eller satellitter å se helt tilbake til universets fødsel?

Fordi universet hele tiden utvider seg, kan forskerne bestemme alderen på det lyset de observerer. Målinger viser at det eldste lyset er 13,7 milliarder år gammelt.

Vi kan imidlertid aldri få med selve begynnelsen, for i den første tiden etter big bang var temperaturen så høy at universet var ugjennomsiktig plasma, som selv ikke de beste teleskopene eller måleapparatene kan se igjennom.

Lyset kom først etter big bang

Først 379 000 år etter big bang fanget hydrogen- og heliumkjerner (med positiv ladning) inn elektroner (med negativ ladning), noe som resulterte i nøytrale atomer.

Plancksatellitten har observert den kosmiske bakgrunnsstrålingen som viser universet om lag 379 000 år etter big bang. De røde fargene er 0,0002 kelvin varmere enn de blå.

© Planck Collaboration/ESA

Elektronene var endelig bundet til atomer, og universet ble da gjennomsiktig for lys. Fotoner kunne nå reise fritt, og det er dem vi i dag kan se i den kosmiske bakgrunnsstrålingen som strømmer mot oss fra alle retninger av universet.

Den kosmiske bakgrunnsstrålingen ble opprinnelig sendt ut som svært energirik gamma­stråling, men fordi universet hele tiden utvider seg, er bakgrunnsstrålingen i dag strukket ut til svake mikrobølger.

Det er disse Plancksatellitten fanger opp og gjør om til et kart over det unge universet.