Kan verdensrommet ha en temperatur?

Kan verdensrommet ha en temperatur?

Rommet er et vakuum, altså ingenting. Likevel hører man ofte at det er svært kaldt i rommet. Men hvordan kan ingenting ha en temperatur?

I det absolutte vakuum er det ganske riktig ingen temperatur – akkurat som man ikke kan si noe om et vakuums farge eller lukt.

Men i praksis er det alltid enkelte partikler til stede, og det er disses temperatur man egentlig mener når man snakker om rommets temperatur.

I det nesten tomme rommet kan varme bare tas opp og avgis ved stråling. Derfor vil temperaturen til partiklene – eller en forvillet astronaut – avhenge av balansen mellom varmen som strømmer ut fra dem og strålevarmen de mottar fra andre objekter i rommet.

Er det snakk om en astronaut som befinner seg i solskyggen, for eksempel på baksiden av Jorden, vil strålevarmen personen mottar fra fjerntliggende stjerner og andre himmellegemer, være langt mindre enn den vedkommende avgir i form av stråling til rommet.

Derfor vil temperaturen etter hvert falle til knappe tre grader over det absolutte nullpunktet som ligger på -273 °C. Det vil si at rommet har en temperatur på cirka tre grader over det absolutte nullpunktet – hvilket i parentes bemerket går på livet løs for astronauten.