Kan man reise til andre stjernesystemer?

Kan man tro at det blir mulig for mennesker å reise ut til planeter som går i bane rundt andre stjerner enn vår egen Sol?

Teoretisk sett er interstellare ferder mulig, men i praksis er det så godt som umulig for bemannede romskip. De nærmeste stjernene er millioner ganger lenger unna enn Mars, og selv med vår tids mest moderne teknikk vil en tur til Mars ta et par måneder. Ganger man det tallet med en million, kommer man opp i reisetider som må måles i tusener av år. Tenker vi oss et 2000 tonn tungt romskip som kan gå med 10 prosent av lysets hastighet, altså rundt 30 000 kilometer per sekund, vil en tur til Månen ta 12 sekunder, mens vi til vår nærmeste nabostjerne, Alfa Centauri, vil bruke nesten 50 år. Fordi hjemturen også tar 50 år, vil hjemkomsten tidligst finne sted etter rundt 100 år – tre generasjoner etter avreise. Samtidig må det ufattelige energimengder til. For å bringe romskipet opp i 30 000 km/sek må man sette inn omtrent 1021 joule, eller flere nasjoners samlede energiforbruk – som må leveres av ett eneste lite kraftverk. Høyere fart enn 10 prosent av lyshastigheten er neppe realistisk. Energiforbruket stiger mot uhyrlige høyder ved større hastigheter, og skulle fartøyet treffe noen av de få hydrogenatomene eller støvpartiklene som finnes mellom stjernene, ville det blitt helt ødelagt. En fart høyere enn lysets strider mot fysikkens fundamentale lover. Historien blir bedre når et Star Trek-romskip kan gå med en fart som er større enn lyshastigheten, men det strider mot Einsteins relativitetsteori. Naturlovene forbyr ikke stjernereiser, men med den teknikken vi forutser i dag, har vi ingen muligheter til å gjennomføre slike ferder i løpet av den tiden et menneske lever.