Kan man høre lyd i verdensrommet?

Romfilmene er helt misvisende når de gir oss høylytte eksplosjoner. Verdensrommet er taust som graven, for lyd kan rett og slett ikke bevege seg igjennom vakuum.

Kan man høre lyde i rummet?

I science fiction-filmer som Star Wars er det lyder i massevis i verdensrommet.

I filmen Alien avgir romskipet Nostromo en dundrende støy når det seiler forbi, og senere eksploderer det med øredøvende dunder og brak selv om filmplakaten gjør oppmerksom på at ingen hører skrikene dine i verdensrommet.

Lyd spres ikke i vakuum

Filmplakaten snakker sant – lyd kan ikke forplante seg i et lufttomt rom: et vakuum.

Hver gang du er på kino og ser eksplosjoner omgitt av det totale vakuum i det ytre rom, burde det vært helt taust på lydsiden.

Lyd består av bølger som bare kan utbre seg i et medium. Lyd går gjennom luft og annen gass, væsker og faste stoffer, men opphører i vakuum.

Lydene vi hører, er små endringer i lufttrykket. Uten luft er det ikke noe lufttrykk og heller ingen trykkforandringer.

I trykkabinen i et romskip hører man lyd på vanlig måte, men lyden forlater aldri romskipet.

Lyd må kunne forplante seg

Astronauten i romskipet hører at meteoren treffer fordi lydbølgene forplanter seg gjennom metallet og deretter luften i romskipet.

Astronauten som er ute på romvandring, hører derimot ingenting fordi lyden ikke går gjennom et vakuum. I verdensrommet er det absolutt ingenting lydbølgene kan forplante seg i.

  1. En meteor i høy fart treffer romkapselen med stor kraft.

  2. Inne i romkapselen forplanter lyden seg i luften. Derfor kan astronautene høre smellet.

  3. Lyden forplanter seg ikke i verdensrommet. Astronauten på romvandring hører ingenting.