NASA, ESA, CSA, A. Gáspár (University of Arizona). Image processing: A. Pagan (STScI)
Fomalhaut

James Webb-romteleskopet: Se de nyeste bildene fra universet her

Fomalhaut
© NASA, ESA, CSA, A. Gáspár (University of Arizona). Image processing: A. Pagan (STScI)

James Webb-teleskopet avslører støvskyer rundt en av nattehimmelens klareste stjerner

Onsdag 10. mai 2023

Bilder i høy oppløsning fra verdens kraftigste romteleskop, James Webb, har gjort det mulig å undersøke det varme støvet rundt stjernen Fomalhaut, som ligger bare 25 lysår fra jordens overflate.

Den unge stjernen lyser 15 ganger sterkere enn solen og er en av de klareste på nattehimmelen. Og nå har teleskopets infrarøde instrumenter avslørt at stjernen både er omgitt av et asteroidebelte og to enorme ringer av støv.

Tidligere bilder fra Hubble-teleskopet viste at den 440 millioner år gamle stjernen var omgitt av steiner og støv.

Men de nye bildene fra James Webb viser at støv-strukturene, til astronomenes overraskelse, er mye mer kompliserte enn for eksempel asteroide- og Kuiperbeltet i vårt eget solsystem.

Samlet sett er det tre belter rundt Fomalhaut, som strekker seg over hele 23 milliarder kilometer ut fra stjernen.

De to innerste støvbeltene var tidligere ukjente for astronomene, og mellomrommene mellom dem antyder at det kan gå unike planeter i bane rundt den unge stjernen.

Uranus
© NASA, ESA, CSA, STScI/J. DePasquale (STScI)

James Webb tar utrolig bilde av Uranus med ringer

Torsdag 11. april 2023

De 13 støvete ringene rundt solsystemets tredje største planet, Uranus, er vanskelige å ta bilder av siden steinene i ringene reflekterer så lite sollys.

Bare to ganger tidligere har det lykkes å ta bilder av ringene: Da satellitten Voyager 2 fløy forbi planeten i 1986, og da det kraftige Keck II-teleskopet på Hawaii observerte ringene fra siden i 2007.

Men nå har verdens kraftigste øyne i verdensrommet, James Webb-teleskopet, klart å ta et fantastisk bilde av gassplaneten og elleve av ringene som nå har blitt offentliggjort av Nasa.

Det forbløffende bildet ble til takket være romteleskopets infrarøde kamerasensorer, som knipser planeten i to ulike bølgelengder og dermed er følsomt nok til å avsløre både ringene og atmosfæren i banebrytende detaljer.

© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Stjerne fanget i øyeblikket før den blir til en supernova

Onsdag 15. mars 2023

Nasa har nylig offentliggjort et bilde av en stjerne i stjernebildet Skytten i det korte øyeblikket før den døde og eksploderte som en supernova.

Stjernen er av typen Wolf-Rayet, og det detaljerte bildet viser blant annet hvordan det oppstår en lilla, glorielignende ring som glitrer i mørket mens den støter ut gass og andre fusjonerbare grunnstoffer.

Når gassen beveger seg vekk fra stjernen, avkjøles den, før det dannes kosmisk støv som ligger og gløder i et infrarødt lys som James Webb-teleskopet kan fange inn.

Bildet får blant annet ros for å kaste lys over opprinnelsen av stjernebilder, planeter og universet som helhet.

«Et bilde som dette viser en stjernes siste øyeblikk, noe som er viktig i forhold til hvordan de utvikler seg. Men det er også relevant i forhold til hvordan de elementene som gjør livet mulig, faktisk blir til», sier romanalytiker Bill Harwood fra CBS News.

Med slike bilder håper Nasa blant annet å lære mer om hvordan kosmisk støv som kan overleve en supernovaeksplosjon, oppstår.

«Til tross for alle de viktige rollene støv spiller, er det fortsatt så mye støv i universet at astronomenes teorier bare kan forklare en brøkdel», skriver romorganisasjonen på sin hjemmeside.

Ifølge Nasa var den døende stjernen en av Webb-teleskopets første observasjoner i juni 2022.

Stjernen befinner seg 15 000 lysår unna og er 30 ganger større enn solen.

De nye observasjonene stammer fra to av instrumentene om bord på Webb, nemlig det på nærinfrarøde kameraet (NIRCam) og den nærinfrarøde spektrografen (NIRSpec).

© ASA, ESA, CSA, STScI, M. Zamani (ESA/Webb), og L. Hustak (STScI). Videnskab: B. Robertson (UCSC), S. Tacchella (Cambridge), E. Curtis-Lake (Hertfordshire), S. Carniani (Scuola Normale Superiore) og JADES-samarbejdet.

Astronomer bekrefter funn av de tidligste galaksene som er oppdaget til nå

Mandag 12. desember 2022

En gruppe internasjonale astronomer føler seg nå sikre i sin sak.

Ved bruk av James Webb-romteleskopet har de funnet de tidligste galaksene som noen gang har blitt funnet i universet.

Det skjer mindre enn et år etter lanseringen av teleskopet og bare fem måneder etter at det ble helt klart til vitenskapelig bruk.

I alt har astronomene funnet fram til fire galakser som befinner seg i en utrolig tidlig epoke i universet. Lyset fra de fjerne galaksene har brukt mer enn 13,4 milliarder år på å komme fram til oss.

Galaksene oppsto mindre enn 400 millioner år etter Big Bang, forteller astronomene som står bak funnet – som er så nytt at det fortsatt ikke har vært gjennom fagfellevurdering (gjennomgått av upartiske eksperter).

Tidligere har data fra romteleskopet blitt brukt til å peke ut kandidater til tittelen som den tidligste galaksen som så langt er oppdaget.

Men først nå har astronomene vært i stand til å slå fast at man virkelig har observert galakser som ble dannet så tidlig.

«Det er en utrolig spennende prestasjon», forteller astronom Emma Curtis-Lake fra University of Hertfordshire i Storbritannia, som er en av de som står bak de nye dataene.

Skabelsens søjler
© NASA, ESA, CSA, STScI; Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI).

Verdens største romteleskop fanger inn Skaperverkets søyler

Et av de mest ikoniske rombilder vi har, stammer fra teleskopet Hubble, som i 1995 fanget inn det som senere ble døpt Skaperverkets søyler:

Fenomenale søyler av interstellar gass og støv som befinner omkring 6500 lysår fra jorden i en del av det stjernefødende området Ørnetåken (Messier 16).

Og nå har våre kraftigste øyne i verdensrommet, James Webb-teleskopet, fanget inn en ny, fantastisk versjon av det ikoniske området som Nasa nylig har offentliggjort …

  • Hovedspeilet på James Webb-teleskopet fanger opp infrarødt lys, som lettere trenger gjennom de tette søylene av hydrogen, støv og nitrogen og dermed også avslører de unge stjernene bak støvet.
  • Til sammenligning bruker Hubble-teleskopet ultrafiolett og synlig lys, som gir et mer ugjennomsiktig bilde av søylene. Se en sammenligning med bildet fra Hubble-teleskopet her.

Se det nye bildet i full størrelse ved å klikke på denne lenken.

© NASA, ESA, CSA, STScI / Image processing: Joseph DePasquale (STScI)

Webb viser oss Neptuns strålende ringer

Onsdag 21. september 2022

For første gang på flere tiår har vi fått et virkelig tydelig bilde av iskjempen Neptun.

James Webb-teleskopet har klart å fange Neptuns ringer slik at de er helt skarpe, og samtidig avslører bildene nye detaljer om planetens mystiske stormer.

Nasa selv kaller bildet for det «klareste bildet av planetens ringer på over 30 år».

Nyt billede af Oriontågen

Et lite utsnitt av Oriontåken fanget av James Webb-teleskopets infrarøde kameraer. Over 700 stjerner befinner seg i tåken, og flere kommer til.

© NASA, ESA, CSA, Data reduction and analysis : PDRs4All ERS Team; graphical processing S. Fuenmayor

Bilder av Oriontåken avslører nyfødte stjerner

Mandag 12. september 2022

Med det skarpeste bildet av Oriontåken noen gang har James Webb-romteleskopet gjort det mulig å se inn i det innerste av stjernetåken.

bildet ser vi blant annet en tykk, brun bjelke av gass og støv. I midten av bjelken ser vi stjernen θ2 Orionis A tydelig. Bildet gir forskere enda bedre mulighet for å undersøke helt unge stjerner nærmere.

© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Tarantelltåken kan lære oss om stjerners livssyklus

Tirsdag 6. september 2022

Helt unge stjerner titter fram fra tåken, og i bakgrunnen kan vi ane fjerne galakser. Det er disse scenene som utspiller seg på det nyeste bildet av Tarantelltåken fra James Webb-romteleskopet.

«Tarantelltåken» er for astronomer et velkjent område der det finnes mange nye og unge stjerner som fortsatt er under utvikling.

De nye bildene og informasjonen fra romteleskopet begeistrer forskerne som nå får mulighet for å få en dypere innsikt i stjerners liv, skriver Nasa.

Illustration af exoplanet WASP-39 b

Illustrasjon av eksoplaneten WASP-39 b som forskere mener den kan se ut.

© ARTWORK: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

Webb finner første bevis for CO2 utenfor solsystemet vårt

Torsdag 25. august 2022

Det har kommet nytt liv i håpet om å finne liv i verdensrommet etter James Webb-romteleskopets nyeste oppdagelse.

Teleskopet har nemlig funnet spor av CO2 i atmosfæren til eksoplaneten WASP-39 b.

Det er første gang forskere finner uomtvistelig spor etter CO2 i atmosfæren på planeter utenfor vårt eget solsystem. Og nettopp CO2 kan være et spor etter liv til andre planeter.

© NASA, ESA, CSA, STScI

Jupiter-bilder avslører nye detaljer om planeten

Mandag 22. august 2022

Nå kan du se solsystemets største planet, Jupiter mer detaljert enn noen gang. Det begeistrer forskere som nå har mulighet for å se dypere inn i planeten takket være James Webb-teleskopet.

Bildene viser blant annet at Jupiters polarlys strekker seg høyt over både den nordlige og sørlige polen av planeten.

© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Fotografier av ring-galakse gir ny viten om svarte hull

Tirsdag 2. august 2022

James Webb-teleskopet har pekt kameralinsen mot den spiralformede såkalte Cartwheel-galaksen (Vognhjul-galaksen) som befinner seg 500 millioner lysår unna jorden.

De nye fotografiene fra teleskopet viser hvordan det svarte hullet i midten av Cartwheel-galaksen oppfører seg. I tillegg gir bildene også en dypere forståelse av hvordan galaksen hele tiden forandrer seg, skriver Nasa.

Cartwheel-galaksen var opprinnelig en spiralgalakse, akkurat som Melkeveien. Men en kollisjon med en mindre galakse skapte Cartwheel-galaksens nye form, som astronomer kaller for en «ringgalakse».

© NASA, ESA, CSA, STScI

Første fotografi fra Webb-teleskopet: Universet er aldri sett så detaljrikt før

Mandag 11. juli 2022

Det aller første fotoet tatt av James Webb-romteleskopet er en realitet et halvt år etter at romteleskopet ble sendt av sted.

Den amerikanske presidenten Joe Biden presenterte det historiske bildet, som er den mest detaljerte infrarøde gjengivelsen av universet så langt.

  • Bildet forestiller galaksehopen SMACS 0723 som den så ut for 4,6 år milliarder år siden. Lyset derfra kan har først nådd oss nå.

  • Det tok teleskopet 12,5 timer å samle bildet ut fra lys i ulike infrarøde bølgelengder.

12. juni ble enda mer fire fascinerende bilder fra romteleskopet offentliggjort.

Suksess: James Webb-romteleskopet sendt av sted

Lørdag 25. desember 2021

Nesten 30 års forberedelser kulminerte 25. desember 2021 da Nasa sendte James Webb-romteleskopet av gårde.

Forventningen er at teleskopet vil revolusjonere astronomien når forskerne får mulighet for å se lenger ut i universet enn noen sinne.

  • James Webb-teleskopet er det suverent største, kraftigste og mest kompliserte romteleskopet noen gang.

  • Teleskopet skal befinne seg 1,5 millioner kilometer unna jorden.

  • Det tar en måned fra teleskopet er sendt av sted til det når bestemmelsesstedet.

  • Webb-teleskopet kan fotografere og analysere eksoplaneter, stjerner og galakser.

  • Prisen for hele prosjektet anslås til 9,7 milliarder dollar. Det svarer til om lag 100 milliarder norske kroner.

  • Romteleskopet er oppkalt etter James E. Webb, som sto i spissen for Nasa fra 1961–1968.