Hvorfor er rommet svart?

Det enkle svaret er at rommet mangler en atmosfære som kan spre lys. Men det finnes også langt mer kompliserte forslag.

Black space

Det høres ut som et enkelt spørsmål, men i virkeligheten er det ganske vrient å svare på hvorfor rommet er svart. Det finnes to svar. Det enkle går ut på at himmelen ser svart ut fra rommet fordi atmosfæren som sprer lyset ikke er der. Jordens himmel ser blå ut fordi sollyset blir spredt av molekylene i luften. Det vanskelige svaret har sammenheng med hele universets oppbygning.

Hvis universet var både uendelig stort og uend
elig gammelt, hadde vi, uansett hvor vi rettet blikket, kunnet se funklingen fra uendelig mange stjerner. Derfor ville nattehimmelen egentlig vært lys – det ville i realiteten ha kommet så mye stråling fra det fjerne og umåtelige universet at vi ikke hadde kunnet eksistere her.

At himmelen i virkeligheten er mørk, kalles for Olbers’ paradoks. I dag mener forskerne at paradoksets løsning går ut på at det synlige universet verken er uendelig stort eller uendelig gammelt. Universet ble skapt for omkring 13,7 milliarder år siden, og det betyr at vi ikke kan se lenger ut i rommet enn 13,7 milliarder lysår, et faktum som i høy grad begrenser antallet synlige stjerner og lyset fra dem.