Hvorfor består ikke alle planetene av det samme stoffet?

Vårt solsystem omfatter to typer planeter. Det er småplanetene av stein og metall og de store, ytre gassplanetene av helium og hydrogen, som ligner på Solen. Forskjellen avhenger av hvor i solsystemet planetene oppsto. Alle planetene er dannet av skiven av gass og støv som omga Solen da den var ung. Nær Solen var gasstemperaturen høy, og bare de tunge stoffene kunne fortette seg. Det betydde at de indre planetene ble sammensatt av de nokså sjeldne tunge grunnstoffene jern, nikkel, silisium og oksygen.

Fjerne planeter langt ude i rummet
© Shutterstock

Vårt solsystem omfatter to typer planeter. Det er småplanetene av stein og metall og de store, ytre gassplanetene av helium og hydrogen, som ligner på Solen. Forskjellen avhenger av hvor i solsystemet planetene oppsto. Alle planetene er dannet av skiven av gass og støv som omga Solen da den var ung. Nær Solen var gasstemperaturen høy, og bare de tunge stoffene kunne fortette seg. Det betydde at de indre planetene ble sammensatt av de nokså sjeldne tunge grunnstoffene jern, nikkel, silisium og oksygen. Det var også grunnen til at de indre planetene ikke ble spesielt store. Lenger unna Solen kunne lettere stoffer som hydrogen og helium fortette seg til en form for snø. Hudrogen og helium var det også nok av. Derfor er gass- og iskjempene blitt så store.