Hvordan oppstår stjernetåker i universet?

Man ser ofte bilder av de spektakulære stjernetåkene. Hvordan har de oppstått?

© Shutterstock

Egentlig er det galt å si at stjernetåker har ”oppstått”. Materialet i tåkene har nemlig alltid vært der i den forstand at det tidlige universet var fullt av hydrogen og heliumatomer, som ble skapt i big bang. Som følge av den innbyrdes gravitasjonen trakk atomene seg etter hvert sammen og dannet tåker. Stjernetåkene fungerer i dag både som vugge og grav for stjerner. Når gass og støv i tåkene trekker seg sammen, kan det oppstå nye stjerner, og de fleste stjernetåkene man kjenner, er arnesteder for massiv stjernedannelse. Samtidig blir stjerner til gass igjen når de har nådd slutten av livet og eksploderer som supernovaer. Tåkene blir da beriket med de tunge grunnstoffene som er blitt dannet i stjernenes indre. Stjernetåker deles normalt inn i tre typer: Lysende tåker sender ut sitt eget lys, som de får energi til fra lyssterke stjerner i nabolaget. Refleksjonståker speiler, som navnet sier, lyset, mens mørke tåker absorberer det. De sistnevnte tåkene kan vi derfor bare påvise hvis de befinner seg foran en lyskilde og sperrer for lyset, slik at kilden fremtrer som silhuett. Fysisk sett er det ingen større forskjell på de tre typene. Klassifikasjonen har mest å gjøre med måten astronomene tilfeldigvis observerer stjerne-tåkene på her fra Jorden.