Hvordan er fordelingen av stoff i universet?

Finnes det andre former for stoff i universet enn det vi allerede kjenner? Og hvor mye er det i så fall av det?

grafik af universet
© Shutterstock

I realiteten utgjør den delen av universet som er synlig for oss – stjerner, galakser og tåker – bare en liten del av alt stoff, ifølge enkelte beregninger rundt fire prosent. Resten består av mørkt stoff samt en mystisk komponent som forskerne har valgt å kalle mørk energi. Disse to mørke gruppene står for henholdsvis 23 og 73 prosent av den samlede stoffmengden. Mørk energi antas å ha ansvaret for at universet utvider seg. Alle galakser beveger seg bort fra hverandre i stadig raskere tempo, og det må skyldes noe som virker motsatt av gravitasjonskraften. Ved å se på fordelingen av mikrobølgestrålingen i universet, er mengden av mørk energi blitt beregnet til 73 prosent. Mørkt stoff avslører seg blant annet ved sin gravitasjonskraft, men ingen vet egentlig hva stoffet er. Nylig fant britiske astronomer ved Cardiff University en hel galakse uten én eneste synlig stjerne 50 millioner lysår borte. Takket være det mørke stoffets gravitasjonsvirkning har det vært mulig å lage datasimuleringer av fordelingen i vår del av universet (se bildet under). Det ser ut til at mørkt stoff er fordelt i strukturer som man kunne kalle ”tråder” og ”murer” på samme måte som synlig stoff.