Hvor raskt beveger vi oss i universet?

Hvor raskt beveger vi oss i universet?

Det kan godt være du sitter og føler at du ikke beveger deg. Men det gjør du. Hele tiden. Og med ekstremt høy fart.

Selv når vi sitter fullkomment rolig på en stol, deltar vi i mange bevegelser.

Først og fremst følger vi Jordens rotasjon rundt sin egen akse. Hastigheten i denne bevegelsen avhenger av hvor på kloden vi befinner oss.

Ved ekvator er rotasjonshastigheten på 1670 km/t, mens den er noe lavere under våre himmelstrøk.

Men vi følger også med Jorden rundt Solen med en fart på 107 200 km/t.

Dessuten har vi det faktum at hele solsystemet beveger seg rundt sentrum av Melkeveien med en omløpstid på 225 millioner år.

På kollisjonskurs

Fordi Solen befinner seg 27 000 lysår fra Melkeveiens sentrum, er dens banelengde 170 000 lysår. Regner vi videre, finner vi ut at solsystemet beveger seg rundt i galaksen med litt mer enn 800 000 km/t.

Bevegelsen rundt Melkeveiens sentrum er ikke den siste.

I vår lokale galaksehop beveger Melkeveien seg i retning av vår nabo Andromeda-galaksen med en fart på cirka 470 000 km/t, noe som vil føre til at de to galaksene kolliderer om en bagatell av bare noen få milliarder år.

På vei bort

I tillegg virker det som om hele vår lokale galaksehop blir tiltrukket av en enorm superhop som ligger 150 millioner lysår borte. Den er blitt kalt The great attractor, den store tiltrekningskraften. Vi farer mot denne superhopen i cirka 2 200 000 km/t.

Endelig deltar vi alle i utvidelsen av universet, men nå snakker vi om en utvidelse av selve rommet, der alle galaksene vandrer bort fra hverandre. Det er altså ingen bevegelse i ordinær forstand.