Hvor fort utvider universet seg?

Hvordan kan forskerne vite at universet utvider seg, og hvor fort skjer denne utvidelsen?

Universet i udvikling
© Shutterstock

Universets utvidelse kan anslås ved hjelp av Hubbles lov, oppkalt etter den amerikanske astronomen Edwin Powell Hubble (1889–1953), som påviste fenomenet i 1929. Hubble brukte selv uttrykket ”galaksenes tilbaketrekning”. Det han fant ut, var at alle de fjerne stjernesystemene, galaksene, ikke bare er på vei rett bort fra oss – det foregår også i overensstemmelse med en vakker lovmessighet: Jo lenger borte en galakse er fra oss, desto større er farten den fjerner seg med. Ifølge Hubbles lov kan en galakses hastighet beregnes som avstanden til den ganget med en konstant, den såkalte Hubble-konstanten (H). Hubble selv anslo H til over 150 km/s per mill. lysår. Senere astronomiske observasjoner har imidlertid endret beregningene, og i dag anslås H til 20 km/s per mill. lysår. Den nøyaktige verdien er omstridt. Det betyr altså at galaksenes hastighet øker med 20 km/s for hver mill. lysårs avstand man ser utover i universet. Det er imidlertid viktig å holde fast ved at det ikke dreier seg om akselerasjon. Det må oppfattes som et øyeblikksbilde av hastighetene i de respektive avstandene. Astronomene tar altså galaksenes bevegelse som et uttrykk for universets utvidelse. Det skyldes at man regner dem som en slags markører i den utvidelsen der alle innbyrdes avstander i universet øker med tiden i overensstemmelse med Hubbles lov. Og snur vi på Hubbles lov, kan vi beregne universets alder til mellom 10 og 20 milliarder år avhengig av verdien vi gir H.