Hvilket solsystem er nærmest?

Det snakkes mye om andre stjerner med planeter. Men hvilken ligger nærmest?

Vi kjenner i dag til godt over 100 stjerner med planeter kretsende rundt seg. Den nærmeste er en rød dverg – Gliese 876, som er ”bare” 15 lysår fra vårt eget solsystem. 15 lysår er en bagatell i kosmisk sammenheng, der for eksempel vår egen galakse, Melkeveien, har en diameter på cirka 100 000 lysår. I 1998 konstaterte astronomene at Gliese 876 har en planet med en masse på omtrent det dobbelte av Jupiters. Planeten har en omløpstid på 61 døgn og kretser rundt stjernen i en avstand på bare en femdel av Jordens avstand fra Solen. Gliese 876 har også en indre planet som er funnet i 2001, med en masse på halvparten av Jupiters. Den har en omløpstid på 30 døgn, og baneradien er bare 13 prosent av Jordens. Skulle det finnes liv på en av disse planetene, kunne vi teoretisk sett kommunisere med dem, ettersom et signal ville bruke 15 år på å nå opp til dem. Eksistensen av liv er imidlertid mer enn tvilsom, fordi det antagelig dreier seg om gasskjemper som overhodet ikke ligner Jorden.