Hva er forskjellen på en asteroide og en komet?

Den største ulikheten mellom disse himmellegemene er at asteroidene er små kloder av steinmateriale, mens kometene også inneholder store mengder is. Forskjellen henger sammen med hvordan de begge er skapt. De fleste asteroidene befinner seg i

Den største ulikheten mellom disse himmellegemene er at asteroidene er små kloder av steinmateriale, mens kometene også inneholder store mengder is. Forskjellen henger sammen med hvordan de begge er skapt. De fleste asteroidene befinner seg i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Årsaken til at asteroidene ikke inneholder is, er at de er dannet i et område der temperaturen har vært for høy til at vann kunne fortettes. De fleste asteroidene kjennetegnes dessuten ved sirkulære baner, i motsetning til kometene som ferdes i avlange baner. Kometene er skapt lenger unna Solen, og kommer oftest fra Kuiperbeltet utenfor Neptuns bane. Så langt ute i universet er temperaturen så lav at alle små himmellegemer rommer store mengder is. Hvis en slik isklode forviller seg inn i det indre solsystemet, vil isen fordampe når kloden nærmer seg Solen. Det fører til at den lille kloden blir omgitt av en såkalt koma av gass og støv og får lang komethale. Men det kan være vrient å skille asteroider fra kometer. Et godt eksempel er objektet P/2007 R5. Det ble først klassifisert som en komet på grunn av den avlange banen. Men astronomene begynte å tvile fordi P/2007 R5 verken dannet koma eller komethale. Men i september 2007 blusset kloden plutselig opp idet den passerte Solen. Det hersker ingen tvil om at det skjedde et voldsomt gassutbrudd fra skjulte lagre av is på denne kloden. Og et slikt hendelsesforløp preger kometer i mye større grad enn asteroider.