Gassky får stjerne til å blinke

Stjernen KIC 8462852 er det sorte får i kosmos. Nå forsøker 200 astronomer å finne årsaken til den avvikende adferden. Svaret ligger - kanskje - i en skjev sky av gass.

Stjernen KIC 8462852
© Spitzer/NASA

Den mest mystiske stjernen i universet. Det er astronomenes tilnavn på KIC 8462852.

Stjernen er om lag 50 prosent større enn sola og omkring tusen grader varmere, og den ligger om lag tusen lysår unna. Det merk­verdige med akkurat denne stjernen er at lysstyrken går opp og ned på en måte vi ikke kjenner fra noen andre stjerner.

200 slo seg sammen

Nå har mer enn 200 astronomer arbeidet sammen for å finne en forklaring. Under ledelse av Tabetha Boyajian ved Louisiana State University i USA har de gjennom halvannet år samlet observasjoner fra teleskoper fra rundt hele kloden.

Dermed har de fått detaljerte data som viser nøyaktig hvordan og når lyset fra stjernen tiltar og avtar i ulike bølgelengdeområder.

Hvis et fast, ugjennomtrengelig objekt gikk i bane rundt stjernen og skygget for lyset, forventet astronomene at alle bølgelengder ville være påvirket like mye.

Fortsatt mystisk

Men slik viste det seg ikke å være. Tvert imot avtok lyset mer i noen bølgelengdeområder enn i andre. Og det tyder på at det er en sky av gass som beveger seg rundt stjernen. Det kan forklare at noen bølgelengder trenger bedre igjennom enn andre.

Mysteriet er imidlertid fortsatt ikke fullt og helt oppklart. Ifølge astronomene kan kometer rundt stjernen også spille en rolle – mens andre forskere fortsatt mener at det er stjernen selv som sørger for variasjonen i lysstyrken.