Melkeveien har fått voksesmerter

Som ved et trylleslag er Melkeveien blitt hele 50 prosent større etter at astronomer har sett ekstra nøye etter i teleskopet.

nb_u11 Milky Way

En ring av stjerner som omringer Melkeveien, har vist seg å være en del av vår egen galakse.

Ringen, som krysser over og under vår ellers flate galakse, endrer størrelsen på Melkeveien fra cirka 100 000 lysår som astronomene til nå har trodd den har vært, til 150 000 lysår.

Samtidig åpner den nye oppdagelsen for en rekke spørsmål. Blant annet hvordan ringen har oppstått, og hvorfor den ikke følger (resten av) galaksens ellers flate struktur.

Med en lengde på 200 000 lysår snor ringen, som heter Monoceros-ringen, seg rundt Melkeveien tre ganger, og har en masse på 100 millioner ganger Solens.

Ring rundt Melkeveien har vært kjent lenge

Ringen har vært kjent av forskere lenge, men hittil har de ment at den besto av rester fra en mindre galakse som kom i konflikt med Melkeveien for milliarder av år siden. Eller at den består av stjerner som har tilhørt dverggalaksen Canis Majoris, men er blitt trukket mot Melkeveien av dennes overlegne masse.

Forskerne har gjort den nye oppdagelsen ved å studere nærmere bilder fra Sloan Digital Sky Survey-teleskopet i New Mexico. De har blant annet sett på hvor mye ringens stjerner lyser og hvor langt unna de befinner seg.

Naboer til Melkeveien overrasker

Melkeveien er ikke eneste galakse som overrasker forskerne. Takket være nye teleskoper lærer forskerne hele tiden nytt om våre nabogalakser: