Kan to galakser fjerne seg fra hverandre med mer enn lysets hastighet?

Universet utvider seg med stadig stigende hastighet. Det betyr at avstanden mellom fjerne galakser kan vokse så raskt at ikke engang lyset kan holde følge.

CENTAURUS A

To galakser kan godt være på vei vekk fra hverandre så raskt at det ser ut til at de beveger seg raskere enn lyset.

Men det skyldes ikke farten til galaksene, men derimot at selve universet utvider seg og derfor øker avstanden mellom dem.

Galakser beveger seg ikke overveldende raskt, men rommet mellom dem utvider seg, som det er tilfellet for hele universet.

Hvis to galakser er mer enn om lag 14 milliarder lysår fra hverandre, vokser avstanden mellom dem nå så raskt at lyset ikke kan følge med.

Slike galakser vil vi ikke lenger kunne observere. Lyset de sender ut, vil aldri kunne nå fram til oss, for rommet utvider seg for raskt til at lyset kan henge med.

Utvidelsen akselererer

Ikke bare har universet utvidet seg helt siden big bang, utvidelsen går stadig raskere.

Fysikerne mener det er på grunn av mørk energi, som fungerer som en slags omvendt tyngdekraft og får alt til å fjerne seg fra hverandre.

Alt blir svart

Om cirka en billion år vil den kontinuerlige utvidelsen av universet innebære at selv de nærmeste galaksene vil fjerne seg så raskt at vi ikke kan se dem.

Da vil eventuelle framtidige astronomer bare kunne studere vår egen galakse – alt rundt den vil være tomrom.