Kan man se Melkeveiens sentrum?

Vår egen galakse er Melkeveien. Er det mulig å se galaksens sentrum fra Jorden?

Melkeveien er det lysende båndet av stjerner vi på en klar og mørk natt ser går over himmelen. Fordi vi ser Melkeveien som et bånd, må den romlige strukturen være en skive. En nærmere undersøkelse av stjernefordelingen i båndet avslører at tettheten ikke er helt jevn. Det er en markant økt konsentrasjon og en tydelig utbuling på båndet i den delen som går gjennom stjernebildene Skytten og Skorpionen på himmelen over den sørlige halvkulen. Denne utbulingen er sentrum for Melkeveien, og det er altså synlig sør for ekvator. I praksis er det imidlertid nesten umulig å se inn til dette punktet fordi det i Melkeveiens skive ligger store skyer av gass og støv som sperrer for innsynet. Det kan allikevel være mulig å ”se” sentrum ved å se etter infrarødt lys og radiobølger, som lettere kan trenge gjennom skyene. Radiobølger fra Melkeveiens sentrum har for øvrig avslørt at det finnes en svært kompakt radiokilde der. Det er antakelig et svart hull som er det egentlige sentrum i Melkeveien.