Hvordan kan galakser støte sammen?

Big bang-teorien hevder at universet utvider seg. Følgelig skulle galaksene fjernet seg fra hverandre. Men av og til er det snakk om at de kan kollidere. Hvordan er det mulig?

Fjern galakse
© Shutterstock

Selv om universet utvider seg, er sammenstøt mellom galakser ganske vanlig. Nesten alle galaksene i universet har oppstått i sammenstøt mellom flere mindre galakser. Forklaringen er å finne i balansen mellom universets utvidelse, som fjerner galaksene fra hverandre, og gravitasjonskraften som sørger for å føre galaksene tettere sammen. Har to galakser oppstått ikke så altfor langt fra hverandre, har gravitasjonskraften mellom dem stor mulighet for å seire over utvidelsen. Det er blant annet forholdet i vår egen galaksehop, for Andromedagalaksen og Melkeveien nærmer seg hverandre selv om avstanden er mer enn to millioner lysår. At dette er mulig, skyldes tyngden i begge galaksene som hver har en masse på oppimot en halv billion ganger Solens masse. Gravitasjonen klarte også i større grad å beseire utvidelsen den gangen universet var ungt og galaksene lå nærmere hverandre. Det stemmer også med det vi nå vet om galaksene: At de fleste sammenstøtene mellom dem fant sted for milliarder av år siden. Det skjer fremdeles kollisjoner, men etter hvert som tiden går, vil de bli stadig sjeldnere og bare utspille seg i små og kompakte galaksehoper. Til slutt er det utvidelsen som vil vinne, og universet bestå av fjernt adskilte supergalakser som vokste seg store gjennom sammenstøt da det ennå var mulig. På den tiden vil utsikten fra en galakse være meget mørk, og selv i kraftige teleskoper vil andre galakser bare være synlige som uklare tåkedotter.