Shutterstock

Hvor mange galakser finnes det i universet?

Hvilke typer galakser eksisterer det, og hvor mange er det alt i alt i universet?

Galakser, som er store konsentrasjoner av stjerner, finnes i to hovedformer: ellipser og spiraler. Dette ble oppdaget i 1920-årene av astronomen Edwin Hubble, som lagde en oversikt over galaksetyper med en rekke underinndelinger. Dette systemet benyttes fortsatt i dag. Ny astronomisk forskning har vist at det kanskje eksisterer langt flere galakser enn tidligere antatt. På den ene siden har nye og avanserte kikkerter som romteleskopet Hubble avslørt at det finnes mange galakser i det fjerne univhttps://illvit.no/universeterset. På den andre siden er det mye som tyder på at flesteparten av stjernesystemene i universet er dverggalakser.

For eksempel er det i vår lokale gruppe, som består av cirka 30 medlemmer, bare tre ”normale” galakser, mens resten er dverger. Fjerne dverg-galakser er det nesten umulig å observere systematisk, men de kan godt være tallrike og dermed endre det samlede antallet i vesentlig grad. Konsulterer vi et standardverk om astronomi eller kosmologi, blir antallet galakser i universet som regel oppgitt til cirka 100 milliarder. Men det er muligens mer realistisk å anslå det til en billion (1000 milliarder). Da tenker vi imidlertid bare på det synlige universet. Ifølge moderne kosmologi er universet uendelig, og i så fall vil det etter all sannsynlighet også finnes uendelig mange galakser.