Hvilken galakse er størst?

Vet man hvilken av de mange galaksene i universet som er størst? Og hvor mange lysår ligger den fra Jorden?

Spiral galakse i rummet
© Shutterstock

Universet rommer minst 100 milliarder galakser (samlinger av stjerner), så av naturlige årsaker mangler astronomene det totale overblikket. Men blant galaksene man kjenner til, holdes rekorden av sentralgalaksen i Abell 2029-hopen som ligger ca. en milliard lysår borte fra oss. Denne galaksen har en diameter på fem–seks lysår, og det gjør den 50 ganger større enn Melkeveien, som for øvrig ikke hører til universets aller minste. Man kan kanskje få et inntrykk av denne galaksens ubegripelige utbredelse hvis man tenker på at tiden lyset bruker på å komme gjennom den på tvers, tilsvarer den tiden vi mennesker har brukt på å utvikle oss her på Jorden fra de aller tidligste, apelignende hominidene til den komplette utgaven av homo sapiens vi fremstår som i dag. Men noen tilfeldighet er det ikke at den rekordstore galaksen ligger i midten av en hop. Slike midtplasserte galakser blir ofte spesielt store fordi de sluker mindre medlemmer av hopen. Fenomenet kalles svært treffende for galaktisk kannibalisme og oppstår når de sultne galaksene oppnår så stor gravitasjonskraft at de suger i seg andre galakser hvis de blir for nærgående. Den sentrale galaksen i Abell 2029 er en elliptisk kjempegalakse – som teknisk klassifiseres som type cD – akkurat som alle andre ekstremt store galakser. Men det finnes også spiralgalakser (som er den kategorien Melkeveien tilhører) av betydelig størrelse. En av de hyppigst nevnte kandidatene til hedersbetegnelsen ”størst”, har katalogbetegnelsen UGC 2885 og er et titalls ganger større enn Melkeveien.