Eksplosjoner skyter stjerner ut av Melkeveien

Galaksens raskeste stjerner stammer fra helt spesielle supernovaeksplosjoner, og nå vil astronomene bruke dem til å gjøre presise beregninger av universets utvidelse.

© NASA

Den europeiske romorganisasjonens teleskop Gaia har levert det hittil mest detaljerte bildet av Melkeveien, med 1,7 milliarder stjerner. Teleskopet har kartlagt de presise bevegelsene til 1,3 milliarder av stjernene.

En forskergruppe ved University of California i USA har kastet seg over de store mengdene data med særlig fokus på én type stjerner: hvite dverger som beveger seg med over 1000 km/s.

Stjerner suger materie fra sin partner

Når en liten stjerne, som for eksempel sola, går tom for drivstoff, skrumper den inn og blir til en hvit dverg. Hvite dverger finnes ofte i par.

Hvis astronomene finner en enslig hvit dverg som beveger seg raskt, kan den ha hatt en fortid som den ene halvparten av et par. Ifølge astronomenes teorier vil den ene av to hvite dverger på et tidspunkt begynne å suge til seg materiale fra partneren.

Supernova skyter ut parhest

Når den er tung nok, vil den kollapse og eksplodere som en såkalt Ia-supernova, og den andre vil bli skutt av sted med høy hastighet. Nesten alle Ia-supernovaer har samme lysstyrke, og derfor kan de brukes til avstandsmåling i universet.

Hvis astronomene får mer kunnskap om dem, kan de beregne universets størrelse, og hvor raskt det utvider seg, mer presist enn i dag.

###

Eksplosjon sender stjerne på flukt

Når en hvit dverg kollapser i en supernova, sender den voldsomme eksplosjonen stjernens partner mot galaksens grenser.

1: To hvite dvergstjerner kretser rundt hverandre – tettere og tettere og raskere og raskere. De er rester av et dobbeltstjernesystem og er bundet til hverandre av tyngdekraften.

© NASA/ESA

2: Den ene stjernen suger til seg mer og mer materiale fra partneren, og blir dermed større og tyngre.

© NASA/ESA

3: Massen når et kritisk punkt, og stjernen kollapser og eksploderer som en såkalt Ia-supernova.

© NASA/ESA

4: Eksplosjonen skyter den andre hvite dvergen av gårde med en fart på flere tusen km/s – nok til at stjernen kan komme seg fri fra Melkeveien.

© NASA/ESA

Hvite dverger slår alle fartsrekorder

Den amerikanske forskergruppen fant tre hvite dverger som passer med teorien. Den raskeste reiser gjennom galaksen med 2400 km/s – så raskt at den kan forlate galaksen vår, ettersom Melkeveiens unnslipningshastighet er 1000 km/s.

Ved hjelp av stjernenes retning og fart fulgte forskerne dem 100 000 år tilbake i tid, og det viste seg at et av sporene ledet tilbake til restene av en supernovaeksplosjon. Det tolker astronomene som et tydelig tegn på at teorien holder.