Forskere finner vann på jordlignende planet

For første gang har forskere funnet vann på en planet som har den rette avstanden til stjernen, slik at vannet kan være flytende, akkurat som på jorden. Funnet er bare begynnelsen på jakten på liv i verdensrommet, som i de kommende årene blir intensivert med en ny generasjon av romteleskoper med større speil og mer fintfølende måleinstrumenter.

For første gang har forskere funnet vann på en planet som har den rette avstanden til stjernen, slik at vannet kan være flytende, akkurat som på jorden. Funnet er bare begynnelsen på jakten på liv i verdensrommet, som i de kommende årene blir intensivert med en ny generasjon av romteleskoper med større speil og mer fintfølende måleinstrumenter.

NASA

Astronomer har funnet vanndamp på planeten K2-18b, en eksoplanet 110 lysår fra jorden.

Det er første gang forskere finner vann på en planet som har den rette størrelsen og befinner seg i den rette avstanden til stjernen til at det verken er for varmt eller for kaldt til at vannet kan være flytende.

Flytende vann er det avgjørende tegnet som alle astronomer leter etter i jakten på liv i verdensrommet.

Hubble-romteleskopet har gjort den sensasjonelle oppdagelsen ved å fange opp lysbølgene som har vært en tur gjennom atmosfæren til K2-18b.

© Oliver Larsen

1. Lys fra stjerne treffer planetens atmosfære

Eksoplaneten K2-18b passerer foran sin stjerne. En del av lyset treffer planetens atmosfære.

© Oliver Larsen

2. Molekyler tar opp og reflekterer lys

Molekyler i atmosfæren tar opp lys med bestemte bølgelengder og reflekterer eller bøyer av lys med andre bølgelengder.

© Oliver Larsen

3. Bølgelengder avslører vann

Hubble-teleskopets målinger viser at planetens atmosfære absorberer infrarødt lys omkring bølgelengden 1400 nanometer, som svarer til molekyler av vanndamp.

Planet kan være dekket av regnskyer

Astronomene fra University College London har gjennomgått måledata som romteleskopet Hubble har samlet inn om planeten K2-18b og funnet klare tegn på vanndamp i atmosfæren.

Og forskerne fra London er ikke alene.

Astronomer fra University of Montreal er snart klare med sin egen analyse av den samme planeten, og de har allerede avslørt at de er enda mer optimistiske: De mener ikke at det ikke bare finnes vanndamp på K2-18b, men faktisk regnskyer.

Bølgelengder avslører vann

Hubble-teleskopet måler blant annet lys fra stjerner som blir filtrert gjennom atmosfærene på eksoplaneter.

Når lyset passerer gjennom atmosfærene, blir det enten bøyd av, reflektert eller absorbert av molekylene i atmosfæren. Dermed avgjør molekylene hvilke bølgelengder av lys – og dermed farger – som når fram til Hubble-teleskopet.

Hubble-teleskopet sirkler rundt utenfor jordens atmosfære og kan derfor fange opp ultrafiolett, synlig og infrarødt lys fra rommet mye mer uforstyrret enn jordbaserte teleskoper.

© NASA

Forskerne som har funnet vann på K2-18b, har analysert hvilke farger Hubble-teleskopet har plukket opp, og hvilke som mangler fordi de har blitt absorbert i planetens atmosfære.

Det var veldig lite lys med nettopp de bølgelengdene som svarer til vannmolekyler – og voilà: Forskerne har funnet den mest lovende planeten i forhold til å finne liv i verdensrommet.

Planeten ligger i Gullhår-sonen

Jakten på vann i verdensrommet har vært i gang lenge, og det er også funnet tegn på vann i atmosfærene på andre planeter, men – og det er et stort men – det er store gassplaneter som minner mer om Neptun eller Jupiter enn jorden.

K2-18b ligger akkurat langt nok fra stjernen at det verken er for varmt eller for kaldt der. I den såkalte beboelige sonen er det mulighet for flytende vann.

© NASA

K2-18b skiller seg ut fordi den er en relativt liten eksoplanet. Med åtte ganger jordens masse og 2,7 ganger større radius er eksoplaneten liten nok til at den kan være en steinplanet.

Og når den samtidig befinner seg i den beboelige sonen – «Gullhår-sonen» – med en gjennomsnittstemperatur som bare er om lag åtte grader varmere enn på jorden, ser alle astronomer nå mot K2-18b.

Nye superteleskoper er på vei

Så langt har Hubble- og Kepler-teleskopene vært ledere for jakten på romvesener. Men en ny generasjon av romteleskoper er på vei.

Større og mer presise romteleskoper vil ifølge forskerne gi oss det fulle bildet av ikke bare K2-18b, men også av mange andre eksoplaneter.

Teleskopene skal blant annet se etter oksygen, metan og karbondioksid i planetenes atmosfærer – noe som også kan være spor etter liv.