NASA Goddard Space Flight Center
Stjerne æder planet

Stjerner spiser sine egne planeter

Planeter i fremmede solsystemer kan komme så nær stjernene sine at de risikerer å bli slukt. Ny forskning viser at det skjer mye oftere enn astronomene hittil har trodd.

Eksoplaneter som ligner jorden, er i fare for å bli spist av sine egne stjerner. I hvert fall hvis planetene tilhører et såkalt dobbeltstjernesystem. Det viser en ny studie foretatt av forskere ved det italienske astrofysiske instituttet INAF.

I en fjerdedel av de solsystemene der planeter går i bane rundt en dobbeltstjerne, blir en av planetene slukt av en av stjernene. Det er mye oftere enn astronomene hittil har trodd.

Tidligere studier har vist at det i noen dobbeltstjerner er forskjell på de to stjernenes innhold av tunge grunnstoffer som for eksempel jern. Men årsaken har hittil vært et mysterium.

En mulighet har vært at stjernene rett og slett er født ulike, men de er ifølge teorien nesten alltid dannet av den samme gasskyen.

Stjernefødsel dobbeltstjerne

De aller fleste dobbeltstjernene fødes samtidig av den samme skyen av støv og gass. Derfor burde de ha den samme stoffsammensetningen.

© NASA/JPL-Caltech/T. Pyle

Det er derfor mer sannsynlig at forskjellen har oppstått fordi den ene av stjernene har slukt en planet med et høyt innhold av tunge grunnstoffer, altså en steinplanet som jorden.

Varme stjerner avslører seg selv

For å finne ut hvor ofte det er tilfellet, undersøkte forskerne stoffsammensetningen i 107 dobbeltstjerner der de to stjernene er nesten like. Forskerne fokuserte på stjerner med overflater som er litt varmere enn solen, altså med temperaturer over 6500 grader.

Denne typen stjerner beholder det slukte materialet i det ytterste laget, og derfor kan eventuelle metaller fra en planet spores i lyset fra stjernen. I om lag en fjerdedel av dobbeltstjernene kunne forskerne se stor forskjell på innholdet av de tunge grunnstoffene.

I kaldere stjernepar fant ikke forskerne den samme forskjellen. Årsaken er at planetmaterialet i en kaldere stjerne fordeler seg i alle stjernens lag slik at det «fortynnes» og dermed ikke kan spores i lyset fra stjernen.

Planet ædes af stjerne

Materialet som stammer fra en steinplanet, vil holde seg i de ytterste lagene av en varm stjerne. Derfor kan sporene av det ses i lyset fra stjernen.

© Keith Wood/Vanderbilt University

Stjernenes temperatur har ingen betydning for evnen til å svelge planeter. Forskernes resultater tyder derfor på at planeter slukes i en fjerdedel av alle dobbeltstjernesystemer.

Hvis stjernene var født ulike, ville vi se den samme graden av ulikhet hos både de varme og de kalde dobbeltstjernene.

Solen er ikke sulten enda

Forskernes resultater gjelder bare for dobbeltstjerner, men de understreker at også enkeltstjerner som solen kan sluke planeter. For enkeltstjerner er det imidlertid ikke mulig å utføre en tilsvarende studie siden man ikke har noen tvillingstjerne å sammenligne med.

Dobbeltstjerne to sole
© Shutterstock

Stjerner opptrer mest i par

Det betyr imidlertid ikke at vi skal være redde for å bli spist av vår egen sol i nær framtid. Solsystemet vårt virker veldig stabilt, og det er ingen tegn til at den innerste planeten, Merkur, skal bli slukt av solen – i hvert fall ikke før stjernen vår om ca. 4 milliarder år går inn i dødskampen sin og svulmer opp til en rød kjempestjerne.

Da vil solen bli så stor at den omslutter Merkur og Venus – og kanskje også jorden.