Rebelske planeter bryter astronomenes lover

Baklengs, skjevt og avlangt. Eksoplaneter har mange oppfinnsomme baner som bryter med astronomiens lover for hvordan kloder skal bevege seg rundt en stjerne.

EKSOPLANETER

Andre steder i galaksen finnes det kloder som bryter alle astronomenes lover for hvordan en planet skal bevege seg rundt en stjerne.

© Nicolai Aarøe/Shutterstock

I solsystemet hersker det ro og orden. Planetene beveger seg i nesten sirkulære baner rundt sola, ligger i samme plan og går i samme retning som stjernen vår.

Ifølge astronomenes teorier burde andre planetsystemer være like velordnede fordi alle er født fra en flat skive av støv og gass med en ung stjerne som roterer samme vei.

Men andre steder i galaksen har det oppstått en astronomisk ville vesten, der planetene beveger seg i kaotiske baner.

For eksempel har planeten HD 80606b en bane der den største avstanden til stjernen er flere ganger lengre enn den minste.

Når den er lengst unna stjernen, er avstanden omtrent som fra jorda til sola – men når den er nærmest, blir den varmet opp til over 800 grader.

Nå har astronomene utviklet ny teori som kan forklare eksoplanetenes brudd på de astronomiske lovene.

Møte endrer baner

I sin ungdom er de kaotiske planetsystemene kanskje like lovlydige som solsystemet. Men så kommer to enorme gassplaneter så tett på hverandre at de nesten kolliderer.

Tiltrekningen mellom dem slynger klodene av kurs og inn i nye, merkverdige kretsløp. Gassgigantene skaper også kaos for de små planetene.

I andre lovløse systemer går planetene i baner i helt ulike vinkler, eller motsatt vei av stjernen.