NASA avslører ekstraordinært funn: Sju nye jordlignende planeter

Astronomer har oppdaget et helt nytt planetsystem med sju jordlignende kloder, der tre ligger i den beboelige sonen og kan ha flytende vann. Det har NASA nettopp kunngjort på en pressekonferanse.

Det er observasjoner fra flere forskjellige teleskoper - både på jordoverflaten og i rommet - som har bidratt til oppdagelsen av de sju planetene. Blant annet har ESOs very Large Telescope vært i sving.

© ESO/M. Kornmesser/spaceengine.org

”Dette er stort. Vi har ikke bare oppdaget én men hele sju jordlignende planeter i et system som ikke ligger altfor langt unna, og det betyr også at vi kan undersøke dem nærmere,” sier Maria Hjort fra Stellar Astrophysics Centre.

NASA presenterer nå funnet av sju jordlignende planeter, hvorav tre ligger i den beboelige sonen og kan inneholde flytende vann – og dermed også potensielt liv.

Følg pressekonferansen her.

Det største som har skjedd

© ESO/O. Furtak

Oppdagelsen er den største som hittil er gjort av antall jordlignende planeter rundt en enkelt stjerne, og samtidig også den største av antall planeter i samme system med potensial for flytende vann.

Det får flere forskere på området til å ordlegge seg i store vendinger.

Blant dem Phd-student Maria Hjort, som studerer eksoplaneter ved Stellar Astrophysics Centre under danske Aarhus Universitet.

Hun kaller det nye planetsystemet og funnet av steinplaneten Proxima B i august i fjor for noe av det største som har skjedd innenfor eksoplaneter på lang tid.

På størrelse med jorden

© NASA

Også Lars A. Buchhave, lektor i Planetary Sciences ved Københavns Universitet, er begeistret:

”Det er spennende at det er funnet mange små planeter i et så kompakt system der samtlige er på størrelse med jorden og en del av dem kan befinne seg i den beboelige sonen og ha flytende vann”, uttaler han.

Han forklarer at de allerede nå har et bilde av planetenes masse, størrelse og omløpstider, men at de ennå ikke vet om planetene har en atmosfære og om denne i så fall inneholder oksygen.

Håper på liv

Derfor er både han og Maria Hjort forsiktige med å spekulere i muligheten for liv før det er tatt virkelige målinger av atmosfæren som ikke bare baserer seg på modeller.

Det kan blant annet bli mulig i oktober 2018, når verdens største teleskop i rommet, James Webb-teleskopet, etter planen sendes opp.

Men Lars A. Buchhave holder alle muligheter åpne:

”Det fins hundre tusenvis av milliarder av milliarder av stjerner og mange av dem vil ha planeter rundt seg. Så etter mitt syn vil det være enormt merkelig hvis jorden er det eneste stedet der det har oppstått liv,” sier han.