Shutterstock

Mystiske radiosignaler tyder på skjulte eksoplaneter

Radioteleskoper har aldri kunnet fange opp signaler fra fjerne stjerner. Før nå. For ved hjelp av verdens største radioteleskop har forskere fanget opp signaler fra 19 røde dvergstjerner som skjuler en enda større oppdagelse.

I flere tiår har forskere håpet å finne eksoplaneter ved hjelp av radioteleskoper, men på grunn av mangelfullt utstyr har ikke det vært mulig.

Men ifølge nylig publisert forskning i Nature og The Astrophysical Journal Letters står vi nå overfor et gjennombrudd.

For ved hjelp av verdens største radioteleskop, LOFAR (Low Frequency Array), har forskere i Nederland nå fanget opp signaler fra 19 fjerne røde dvergstjerner.

Den røde dvergstjernen er universets vanligste stjerne, og forskere har tidligere fanget opp signaler fra dem hvis de er magnetisk aktive. Radiosignaler fra denne typen stjerne er altså ikke oppsiktsvekkende i seg selv.

En rød dvergstjerne slik forskerne forestiller seg at den ser ut.

© Shutterstock

Men i dette tilfellet har forskere også fanget opp radiosignaler fra fire røde dvergstjerner som ikke er magnetisk aktive. Ifølge forskerne er den mest sannsynlige årsaken polarlys fra en eksoplanet.

Forskernes hypotese er at polarlyset fungerer på samme måte som Jupiter og månen Io. Her stammer polarlyset fra Ios vulkaner, som sender gasser ut i verdensrommet og dermed skaper polarlys.

«Vi kan ikke si med 100 prosent sikkerhet at de fire stjernene har planeter, men vi kan si at en påvirkning mellom en planet og en stjerne er den beste forklaringen på det vi ser», sier radioastronom Joseph Callingham til space.com.

Det neste skrittet for forskerne er å bruke LOFAR til å analysere flere av de potensielle planetene for å finne mønstre i radiosignalene. Forskerne forventer at de vil kunne fange opp radiosignaler fra en eksoplanet hver gang den passerer området mellom stjernen og jorden.