ESO/N. Bartmann/spaceengine.org

Mystisk solsystem bryter med alle regler

Astronomer har oppdaget et solsystem med gasskjemper som bryter alle reglene fra teoriene om planetdannelse.

500 lysår unna oss ligger et solsystem som utfordrer astronomenes teorier om hvordan planeter dannes omkring en ung stjerne.

Stjernen CI Tau er bare 2 millioner år gammel, og likevel har den allerede fire store gassplaneter i omløp.

Astronomer fra University of Cambridge i England har undersøkt solsystemet nærmere med ALMA-teleskopet i Chile. Teleskopet består av 66 antenner, som til sammen kan fange inn veldig svak stråling fra kalde objekter i universet.

© Mikkel juul jensen & Amanda Smith/Institute of Astronomy

Tre planeter trosser teoriene

Gassplanetene rundt stjernen CI Tau er overraskende på hver sin måte. Bare avstanden fra den innerste til den ytterste er større enn i noe annet solsystem.

For tett

En planet som er 10 ganger tyngre enn Jupiter, går i bane 60 millioner kilometer fra CI Tau. En gasskjempe burde ikke kunne oppstå så tett på stjernen.

For stor

Stjernen er to millioner år gammel, men likevel har den planeter på størrelse med Saturn. Det er et mysterium at de har rukket å bli så store så raskt.

For langt ute

Den ytterste planeten ligger 60 milliarder kilometer fra stjernen. Ifølge teoriene kan ikke en planet på størrelse med Saturn dannes i så stor avstand.

Varm planet overrasker

Særlig den innerste planeten omkring CI Tau har overrasket astronomene.

Det er en såkalt varm Jupiter-planet, som går i en bane tett på stjernen og beveger seg rundt den på kort tid. Varme Jupiter-planeter er som regel flere hundre millioner år gamle.

Hittil har forklaringen på gasskjempenes plassering vært at de ikke er dannet omkring stjernen, men er fremmede planeter, som har blitt fanget inn av stjernens tyngdekraft.

Men det at CI Tau er så ung, skaper problemer for denne forklaringen.

Mysteriene står i kø

Et annet mysterium er de to ytterste gassplaneter, som begge er på størrelse med Saturn. De burde ikke ha nådd så langt i utviklingen sin.

Dessuten ligger den ytterste planeten langt fra stjernen, og det burde ikke være mulig å danne så store planeter her.

Enten har planetene påvirket hverandre via tyngdekraften, slik at den varme Jupiter-planeten har blitt tvunget inn mot stjernen og de to andre blitt presset utover, eller så må teoriene om dannelsen av gassplaneter skrives om.