Liv kan hoppe mellom planeter i nyoppdaget eksoplanetsystem

Minst tre av planetene i det nyoppdagede TRAPPIST-1-systemet kan ha liv. Og sannsynligvis ligger planetene så tett at eventuelt liv kan hoppe mellom dem.

Eksoplaneter

Et nyoppdaget planetsystem minner om vårt, men sola der er mye mindre, og den kalles derfor en dvergstjerne.

I jordas astronomiske bakgård, bare 40 lysår unna, har forskere oppdaget et planetsystem med sju steinplaneter som går i bane rundt en rød dvergstjerne ved navn TRAPPIST-1.

Minst tre av planetene ligger i stjernens beboelige sone, også kalt Gullhår-sonen, der sjansen er størst for å finne liv.

Hvis liv har oppstått på en av planetene, er det ifølge en forskergruppe ved Harvard University i USA gode sjanser for at livet har spredt seg til de andre planetene i Gullhår-sonen, siden planetene i systemet befinner seg veldig tett på hverandre.

Støv med mikroorganismer sprer seg

Den røde dvergstjernen er mye mindre og kaldere enn vår sol, og det gjør at hele systemet er veldig lite.

Funnene tyder for eksempel på at et meteornedslag på en planet med liv ville spredd støv fra overflaten ut i rommet.

Støvet, som inneholder mikroorganismer, ville senere regnet ned over de andre planetene i nærheten og skapt muligheter for at liv også oppsto på dem. Teorien kalles panspermi.

Mulighetene for liv er stor

Det lille eksoplanetsystemet består av sju jordlignende steinplaneter. Av dem ligger minst tre i den såkalte Gullhår-sonen, der forholdene er optimale for å finne liv.