Hvilken exoplanet er nærmest Jorden?

Astronomene kunngjør rett som det er at det er funnet planeter som kretser rundt stjerner utenfor vårt solsystem. Hvilken exoplanet ligger egentlig nærmest oss?

Grøn Exoplanet i rummet
© Shutterstock

Den nærmeste exoplaneten astronomene har påvist til nå, befinner seg bare 11 lysår borte. Den kretser rundt stjernen Epsilon Eridani. Med en alder på bare 800 millioner år er Epsilon Eridani mye yngre enn Solen og er derfor fremdeles omgitt av en skive av støv og gass. Rundt stjernen kretser det en stor planet med 1,5 ganger Jupiters masse, den kalles bare "Epsilon Eridani b". Den har en avlang bane med omløpstid på knappe syv år. Det er kanskje en mindre planet der også, men det vet man ennå ikke helt sikkert. Av de cirka 300 exoplanetene vi vet om per i dag, ligger de fleste 50–500 lysår borte. Det gjør utforskningen vanskelig, og derfor vil astronomene gjerne finne planeter som sirkler rundt stjerner som ligger virkelig nær Solen. Vi har en opplagt kandidat, nemlig Solens nærmeste nabo, det tredobbelte stjernesystemet Alfa Centauri bare 4,3 lysår borte. Alfa Centauri består av en gul stjerne av samme størrelse og type som Solen, samt en litt mindre oransje stjerne. De to stjernene kretser rundt hverandre med en omløpstid på 80 år, og svært langt unna disse to kretser den tredje stjernen i systemet, den lille røde dvergstjernen Proxima Centauri. Inntil for få år siden trodde man ikke at dobbeltstjerner kunne ha planeter, men i dag vet astronomene om 50 dobbeltstjerner med planeter. Noen av disse dobbeltstjernene har helt sikkert hvert sitt planetsystem, og det kan også være tilfelle for de to store stjernene i Alfa Centauri. Astronomene vil nå innlede letingen etter planeter rundt de to stjernene. Hvis man en dag lokaliserer planeter der, vil disse exoplanetene sannsynligvis bli de første målene når vi i fremtiden blir i stand til å sende romsonder til andre stjerner.