Gigantisk eksoplanet knuser astronomiske teorier

Med et helt nytt teleskop har astronomer gjort et banebrytende funn: En gigantisk eksoplanet som går i bane rundt en veldig liten stjerne. Funnet kan endre teoriene om hvordan planeter blir skapt.

Umulig solsystem

En nyoppdaget eksoplanet er større enn astronomene har trodd var mulig.

© University of Warwick/Mark Garlick

– Oppdagelsen utfordrer kunnskapen vår om hvordan planeter dannes.

Det er meldingen fra forskningsleder Daniel Bayliss fra University of Warwick etter at en gruppe astronomer har gjort et usannsynlig funn.

600 lysår unna har de funnet en gigantisk eksoplanet i bane rundt en veldig liten stjerne. Størrelsesforholdet mellom de to er så tett at forskerne har trodd at et par av denne typen umulig kunne forekomme.

På størrelse med Jupiter

Eksoplaneten er den første som er funnet med det nye Next-Generation Transit Survey-teleskopet (NGTS) i Atacamaørken i Chile.

Teleskopet kan finne store eksoplaneter ved å måle endringer i stjerners lysstyrke. Når stjernens lysstyrke faller, er det fordi en eksoplanet beveger seg inn foran den.

Til tross for at den nyoppdagede eksoplaneten (NGTS-1b) er på størrelse med Jupiter, har den vært vanskelig å finne. Stjernen den går i bane rundt, er en rød dverg, som bare er halvparten så stor som sola og lyser mye svakere. Derfor har endringer i lysstyrken vært vanskelige å registrere.

Trodde det var umulig

Stjernen er bare fire ganger større enn planeten NGTS-1b, og avstanden mellom dem er veldig liten. Planeten bruker bare 2,6 dager på en runde.

Neste skritt blir å undersøke om det finnes lignende planeter i bane rundt andre røde dverger.

Fram til nå har astronomene trodd at små stjerner bare danner steinplaneter, og at de ikke har nok materiale til å danne gasskjemper. Den kunnskapen kan det nye funnet endre fundamentalt på.